NLB Klik
NLB Banka d.d. Sarajevo

Web E-Bank

Uz elektronsko bankarstvo iz svoga doma, kancelarije ili bilo kog drugog mjesta, Banka Vam je dostupna 24h na dan, svaki dan u godini.

Brz i jednostavan pristup Vašim računima

Uštedite vrijeme i novac, obzirom na niže troškove transakcija

Sigurnost korištenja servisa podržana je najnovijim tehnologijama

 
Predstavljamo Vam unaprijeđeni i redizajnirani servis elektronskog bankarstva Web E-Bank

NLB Banka je unaprijedila servis Web E-Bank za fizička lica, kako bi Vam osigurala još jednostavniji i sigurniji način korištenja elektronskog bankarstva. Uz ranije pristupne podatake koji ostaju nepromijenjeni, NLB Banka Vam osigurava dodatni nivo sigurnosti u vidu SMS OTP-a za prijavu prilikom plaćanja naloga i ulaza u novu aplikaciju.

Nova generacija e-banke je multi rješenje, jer pomoću linka https://webebank.ebb.ba/tbtu_ebank , aplikaciju možete koristiti na različitim uređajima (računar, laptop, tablet, mobitel i sl.), a ekran će se prilagođavati uređaju na kojem koristite aplikaciju.

Kako biste se upoznali sa načinom rada aplikacije i s lakoćom je mogli koristiti, molimo Vas pročitajte HAL E-Bank priručnik, pri čemu na svakoj stranici na kojoj se nalazite u okviru Web E-Bank-a postoji pomoćna opcija HELP koja Vam je na raspolaganju.

Jednostavnim klikom miša možete izvršiti:

 • uvid u stanje na svojim računima

 • plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim ili datumom unaprijed u unutrašnjem platnom prometu

 • pregled prometa na računima

 • pregled izvoda

 • slanje i prijem poruka i obavještenja

 • i još mnogo toga

Posebne pogodnosti:

 • dostupni podaci o stanju i prometu Vaših računa 24 sata dnevno

 • finansijske transakcije možete obaviti bez dolaska u Banku

 • ušteda u vremenu

 • konstantan nadzor nad stanjima računa

 • niži troškovi transakcija

 • najviši stepen sigurnosti

1

NLB Klik Halcom elektronsko bankarstvo za stanovništvo

NLB Klik je usluga elektronskog bankarstva za stanovništvo. Dostupna je 24 sata na dan, svih 365 dana u godini, a koristiti je možete kod kuće ili na poslu. S NLB Klikom možete obavljati više bankarskih i finansijskih usluga.

2

Brže, jeftinije i jednostavnije.

Putem ovog servisa možete izvršiti plaćanje na predregistrovane račune kao što su: struja, voda, telefon i slično. Upotrebom korisničkog imena i lozinke, Vaše poslovanje postaje brže, povoljnije i jednostavnije.

NLB Klik

Kako postati korisnik servisa Web E-Bank?

Da bi postali korisnik usluge Web E-Bank, potrebno je da imate otvoren transakcioni račun u NLB Banci d.d., Sarajevo i da popunite Zahtjev za pristup servisu Web E-Bank i Obrazac CA 3.

Dodatne osobine i prednosti?

 • Korištenje servisa putem računara ili mobilnog telefona
 • Do Web E-Bank pristupate putem web stranice https://webebank.ebb.ba/webbankRetail
 • Sigurnost korištenja servisa je podržana najnovijim tehnologijama
 • Za korisnike usluga osobnog bankara, paket je bez mjesečne naknade


Više informacija:

Aplicirajte online

NLB Kontakt Centar

Email: info@nlb.ba
Tel: 0800 22 427