MasterCard Charge kartica
NLB Banka d.d. Sarajevo

Internacionalna kartica

Sigurno korištenje na POS terminalima i bankomatima

Veliki broj prihvatnih mjesta u zemlji i inostranstvu

Mastercard Charge kartica

Osnovna karakteristika Mastercard Charge kartice je odgođeno plaćanje. Pored toga, Mastercard Charge karticom omogućena je i usluga "Kupovina na rate" koja podrazumijeva plaćanje roba i usluga od 2 do 24 jednake rate na prodajnim mjestima koja su označena naljepnicom Banke "Kupovina na rate".

Osnovne informacije

O vrsti plaćanja klijenti mogu odlučiti neposredno prije same kupovine, što uslugu čini još jednostavnijom, jer ne zahtijeva dodatnu dokumentaciju, niti dodatne troškove za krajnjeg korisnika kartice. Spisak prodajnih mjesta koja omogućavaju „Kupovinu na rate“ bez naknada i kamata možete pogledati ovdje. Preduslov za otvaranje Mastercard Charge kartice je da podnosilac zahtjeva ima otvoren tekući račun u Banci. Prilikom izdavanja Mastercard Charge kartice klijentu se obračunava naknada za upisninu i naknada za godišnju članarinu u iznosu koji je definisan važećom Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke.

Prednosti

Brzo i jednostavno podijelite na rate transakcije provedene Mastercard Charge karticom!

Putem SMS notifikacije na rate možete podijeliti:

  • Transakcije provedene na POS terminalima u BiH i inostranstvu (uključujući i internet transakcije)
  • Transakcije provedene na bankomatima i POS Cash terminalima NLB Banke d.d., Sarajevo

Kako bi koristili opciju podjele transakcije na rate putem SMS notifikacije potrebno je da klijent ima:

  • NLB Mastercard Charge karticu
  • Uključenu opciju SMS notifikacije na Mastercard Charge kartici. SMS notifikacija je veoma koristan alat putem kojeg klijent dobiva sve poruke o odlivima na Mastercard Charge kartici što je korisno za sprečavanje eventualnih zloupotreba. Preporuka je da svaki klijent koji koristi karticu aktivira uslugu SMS notifikacije radi sigurnosti i mogućnosti SMS kupovine na rate.

Kako se transakcija dijeli na rate putem SMS notifikacije?

  • Klijent prilikom provođenja transakcije NLB Mastercard Charge karticom dobija SMS poruku sa upitom da li želi da se transakcija podijeli na rate.
  • Odgovarajući na poruku u roku od najviše 1 sata od trenutka obavljanja transakcije, klijent ima mogućnost da sve transakcije od 50 KM i više koje su obavljene na prodajnim mjestima trgovaca i internetu (izuzete su samo transakcija kupovine na rate na prodajnom mjestu koje posjeduje POS terminal NLB Banke na kojem je moguće plaćati na rate i ukoliko je takvu transakciju trgovac već sproveo na rate unosom broja rata na POS-u) kao i bankomatima i POS Cash terminalima NLB Banke d.d., Sarajevo podijeli na rate, pri čemu broj rata zavisi od iznosa transakcije.
  • Povećavajući kupovinu za svakih 25 KM, iznad minimalnog iznosa od 50 KM, a za koji se dobija SMS poruka za podjelu transakcije na rate, povećava se mogućnost podjele na veći broj rata, tako npr. za transakciju od 80 KM klijent ima mogućnost podjele od 2 do 3 rate, za transakciju od 130 KM ima mogućnost podjele od 2 do 5 rata, itd.
  • Također, u okviru SMS poruke definisano je i na koji način klijent šalje povratnu poruku, a prijem poruke da je transakcija podjeljena na rate označava uspješan završetan transakcije.
  • Naknada za korištenje ove usluge iznosi 5% od iznosa transakcije i naplaćuje se jednokratno prilikom dospjeća prve rate.
  • Na transakcije koje se podijele na rate se ne obračunava kamata, ukoliko se dospjele obaveze redovno izmiruju.

Promotivni video

Dodatna kartica

Dodatna Mastercard® Charge kartica se izdaje na pismeni zahtjev krajnjeg korisnika osnovne kartice. Osnovni i dodatni krajnji korisnik dijele limit potrošnje dodijeljen osnovnom krajnjem korisniku. Osnovni krajnji korisnik može po slobodnoj volji procentulano dodijeliti korištenje limita za dodatnog krajnjeg korisnika ili krajnjim korisnicima na osnovu procentualnih limita. Na osnovu procentualnih limita se određuje limit za dodatnog krajnjeg korisnika.