NLB SMS
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB SMS

NLB SMS za stanovništvo je servis elektronskog bankarstva namijenjen klijentima NLB Banke d.d., Sarajevo koji omogućava siguran pristup transakcijskom računu i raspolaganju sredstvima, na mjestu i u vremenu, koje Vam najviše odgovara.

Ušteda u vremenu i novcu

Stanje računa dostupno 24 sata na dan

Informacije o promjenama na računu

Glavne prednosti:

 • Brži i jednostavniji pristup bankarskim uslugama

 • Ušteda u vremenu (izbjegavanje zadržavanja u Banci i čekanja u redu)

 • Ušteda u novcu (niža naknada za obavljene transakcije u odnosu na klasične naloge)

 • Sigurnost i potpuna kontrola finansijskog poslovanja, uz primjenu najsavremenijih tehnologija zaštite

NLB SMS za stanovništvo

NLB SMS omogućava potpunu mobilnost korisnika tako da na moderan i praktičan način, 24 sata dnevno, imate pristup svom transakcijskom računu.

Slanjem ključne riječi STANJENLB (velikim slovima) sa svog mobitela na jedan od sljedećih brojeva:

• BH TELECOM 062 331 123
• HT ERONET 063 999 037
• MOBIS/M-TEL 065 924 086

možete dobiti pregled zadnje tri promjene koje su zabilježene i informaciju o trenutnom stanju na Vašem transakcijskom računu (poruku naplaćuje mobilni operater u skladu sa svojim tarifnikom naknada). Molimo Vas da popunjene obrasce za pristup servisu predate u najbližu poslovnicu Banke.

NLB SMS

Šta se sve može sa NLB SMS?

Putem NLB SMS možete:

 • Primiti obavijest o obavljenim transakcijama i stanju na Vašem računu
 • Minimalni iznos za koji se šalje poruka – 10 KM
 • Dostupan izvor informacija o ličnom finansijskom stanju, bilo da se nalazite u zemlji ili inostranstvu
 • Instrukcije za popunjavanje možete dobiti od naših administratora

Šta je NLB SMS?

NLB SMS je elektronska usluga Banke, koja posredstvom mobilnog telefona i GSM mreže korisniku omogućava:
 • pregled dnevnih transakcija
 • informaciju o stanju računa
 • posljednje transakcije, kumulativne prilive i odlive tokom dana
 • stanje na računima-svaki dan u određeno vrijeme
 • priliv na/odliv sa računa veći od određenog iznosa
 • stanje računa veće od određenog iznosa
 • stanje računa manje od određenog iznosa
 • prijem poruka i obavještenja

Aplicirajte online

NLB Kontakt Centar

Email: info@nlb.ba
Tel: 0800 22 427