FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Zakon o stranim računima poreznih obveznika) je američki zakon koji je donesen 18.03.2010. godine, a stupio je na snagu 01.07.2014. godine. Svrha FATCA je poboljšati poštivanje/usklađenost američkih poreznih obveznika koji imaju finansijska sredstava izvan SAD-a.

FATCA zahtijeva identifikaciju i evidentiranje informacija o američkim poreskim obveznicima, koji imaju finansijske račune u bankama ili drugim finansijskim institucijama, kao i izvještavanje određenih informacija o tim klijentima i njihovim računima od strane neameričkih finansijskih institucija prema američkim poreskim organima (IRS – Internal Revenue Service).

Kako bi se uklonile domaće pravne zapreke, US Treasury Odjel surađuje sa stranim vladama kako bi razvili Međudržavne ugovore (IGA) za provedbu FATCA. Republika Slovenija i SAD dogovorile su takav IGA (IGA Model 1 s reciprocitetom) početkom 2014. godine, a potpisan je 02.06.2014. godine.

NLB Banka d.d., Sarajevo je, kao članica NLB Grupe i NLB FATCA EAG Grupe, uskladila svoje poslovanje sa FATCA propisima i završila svoju registraciju na web stranici IRS-a sa FATCA statusom “Participating Financial Institution not covered by an IGA”, te dobila odgovarajući “Global Intermediary Identification Number – GIIN” (DQANI4.00005.ME.070).

Ukoliko ste već klijent Banke, fizičko lice, i ukoliko je na bilo koje od sljedećih pitanja vaš odgovor „Da“, molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke za dodatne informacije ili sami popunite i u Banku dostavite odgovarajuće FATCA obrasce za fizička lica:

1. Da li imate američko državljanstvo?
2. Da li imate američki zeleni karton?
3. Da li ste rođeni u SAD?
4. Da li imate prijavljenu adresu u SAD?
5. Da li imate broj telefona u SAD, prijavljen na Vaše ime?
6. Da li imate trajni nalog kod Banke za prijenos sredstava na račun u SAD?
7. Da li osoba, koja ima punomoć/ovlaštenje po Vašem računu u Banci, ima prebivalište u SAD?

Ukoliko ste vlasnik i/ili zakonski zastupnik pravnog lica, koje je već klijent Banke, a čiji je jedan od osnivača američki poreski obveznik sa najmanje 10% udjela u tom pravnom licu, molimo zakonskog zastupnika i vlasnika (američkog poreskog obveznika) da se obrate u najbližu poslovnicu Banke za dodatne informacije ili da sami popune i u Banku dostave odgovarajuće FATCA obrasce za pravno lice, odnosno za fizičko lice.

Više informacija o FATCA propisima možete pronaći na web stranici američke poreske uprave: www.irs.gov.

FATCA – korisni linkovi

Form W-8BEN-E – NLB Banka d.d., Sarajevo FATCA obrasci za fizička lica FATCA obrasci za pravna lica

Napominjemo da, ukoliko dođe do promjene bilo kojeg Vašeg ličnog podatka, imate obavezu o tome nas obavijestiti, odnosno podnijeti zahtjev za izmjenu Vaših matičnih podataka u evidencijama Banke.