Stambeni kredit uz hipoteku
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB stambeni krediti uz hipoteku

Zajedno s vama, stvaramo vaš novi dom

Iznos kredita do kreditne sposobnosti

Rok otplate do 25 godina

Bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa

Prednosti

 • Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni

 • Mogućnost odobravanja grace perioda do 6 mjeseci, na zahtjec klijenta, u kojem se plaća samo kamata - mjesečno. Grace period utiče na visinu EKS i isti nije ukalkulisan na prikazanim primjerima EKS.

 • Bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa za određene statuse klijenata. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

Kamate

Instrumenti obezbjeđenja

Naknade

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

ROK KREDITA

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

EKS*

do 10 godina

3,19% fiksna

3,47%

do 15 godina

3,79% fiksna

4,04%

do 20 godina

4,29% fiksna

4,55%

do 25 godina

12M EURIBOR + fiksna marža 2,39

6,49%

 • EKS izračunata na iznos kredita 100.000 KM uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za  obradu kredita  i vođenje kreditnog računa,  uz troškove pribavljanja mjenice (5 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM), izdavanja ZK izvatka (10 KM) i pretpostavljene troškove: procjene vrijednosti nekretnine (250KM), osiguranja nekretnine za cijeli period trajanja kredita (344 KM za 10 godina/ 514 KM za 15 godina /685 KM za 20 godina/ 855 KM za 25 godina), notara i upisa hipoteke (435 KM).
 • EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža za kredite preko 20 godina izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.03.2024 (3,75).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Kamatna stopa se može ugovoriti kao:

 • fiksna do 20 godina
 • promjenjiva kamatna stopa vezana za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža preko 20 godina

Valutna klauzula: Kredit se odobrava i otplaćuje u valuti KM. 

Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

Želite kupiti ili adaptirati stan? Želite refinansirati postojeći stambeni kredit?

Dođite do Vašeg doma iz snova, brzo i lako, uz 6 jednostavnih koraka:

Korak 1

1.Korak: Istražite uslove!

Informišite se o uslovima kredita putem web stranice Banke www.nlb-fbih.ba, putem besplatnog telefona 0800 22 427 ili dolaskom u Vama najbližu poslovnicu Banke.

Korak 2

2. Korak: Informišite se o uslovima i apliciranju za kredit!

Po Vašem dolasku u poslovnicu, bankar će:

 • Ocijeniti Vašu preliminarnu mogućnost za odobrenje kredita

 • Uručiti informaciju o uvjetima kredita

 • Uručiti popis dokumentacije koju je potrebno pribaviti za daljnji proces obrade kredita

Korak 3

3. Korak: Prikupite dokumentaciju!

Dokumentacija se odnosi na:

 • Dokazivanje namjene kredita

 • Procjenu kreditne sposobnosti

 • Nekretninu koja se zalaže pod hipoteku ukoliko se aplicira za stambeni kredit sa hipotekom

Korak 4

4. Korak: Vaš kredit je odobren! Potpišite ugovornu dokumentaciju i instrumente obezbjeđenja!

Na temelju priložene dokumentacije, Banka pristupa procesu obrade i odobrenja kredita.

Korak 5

5. Korak: Pristupite realizaciji kredita!

Nakon kompletiranja dokumentacije pristupa se realizaciji kredita.

Korak 6

6. Korak: Selite se u Vaš novi dom!

Imamo za Vas i poklon iznenađenja za useljenje.

Jer dom je tamo gdje pronalazimo hrabrost za nove početke...

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak