NLB stambeni krediti bez hipoteke
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB stambeni krediti bez hipoteke

Zajedno s vama, stvaramo vaš novi dom

Iznos kredita do 70.000 KM

Rok otplate do 15 godina

Prednosti

 • Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni (osim za stambene bez hipoteke preko 10godina)

 • Mogućnost odobravanja grace perioda do 6 mjeseci, na zahtjev klijenta, u kojem se plaća samo kamata i naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno. Grace period utiče na visinu EKS i isti nije ukalkulisan na prikazanim primjerima EKS.

Kamate

Naknada za obradu - fiksna, jednokratno obračunata na iznos kredita:

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

ROK KREDITA

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

EKS*

do 10 godina

5,09% promjenjiva ili

5,31%

12M EURIBOR+fiksna marža 3,25%

7,11%

do 15 godina

12M EURIBOR+fiksna marža 3,25%

7,10%

*EKS izračunata na maksimalni iznos kredita uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, uz sudužnika, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno), bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz troškove pribavljanja mjenice (5 KM). Ukoliko je kredit obezbjeđen polisom osiguranja za slučaj smrti, klijent plaća premiju osiguranja, tako da bi, na primjer za rok otplate od 10 godina uz NKS promjenjivu 5,09%, uz pretpostavljeni iznos premije od 1.855 KM (prema tarifniku osiguravajuće kuće) EKS iznosio 5,92%.

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.02.2024 (3,55).

Po uslovima iz primjera KM 70.000 na rok otplate 10 godina uz naknadu za vođenje kreditnog računa, troškove pribavljanja mjenice i naknada za obradu kredita 1% EKS bi iznosio 5,53% ; naknada za obradu kredita 1,5% EKS bi iznosio 5,65%

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite:Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to:

 • Dugoročni krediti do 10 godina mogu se odobravati uz:
  • promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža.
 • Dugoročni krediti preko 10 godina odobravaju se uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža

Valutna klauzula: Kredit do 10 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM. Kredit preko 10 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate.

Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

Želite kupiti ili adaptirati stan? Želite refinansirati postojeći stambeni kredit?

Dođite do Vašeg doma iz snova, brzo i lako, uz 6 jednostavnih koraka:

Korak 1

1.Korak: Istražite uslove!

Informišite se o uslovima kredita putem web stranice Banke www.nlb-fbih.ba, putem besplatnog telefona 0800 22 427 ili dolaskom u Vama najbližu poslovnicu Banke.

Korak 2

2. Korak: Informišite se o uslovima i apliciranju za kredit!

Po Vašem dolasku u poslovnicu, bankar će:

 • Ocijeniti Vašu preliminarnu mogućnost za odobrenje kredita

 • Uručiti informaciju o uvjetima kredita

 • Uručiti popis dokumentacije koju je potrebno pribaviti za daljnji proces obrade kredita

Korak 3

3. Korak: Prikupite dokumentaciju!

Dokumentacija se odnosi na:

 • Dokazivanje namjene kredita

 • Procjenu kreditne sposobnosti

 • Nekretninu koja se zalaže pod hipoteku ukoliko se aplicira za stambeni kredit sa hipotekom

Korak 4

4. Korak: Vaš kredit je odobren! Potpišite ugovornu dokumentaciju i instrumente obezbjeđenja!

Na temelju priložene dokumentacije, Banka pristupa procesu obrade i odobrenja kredita.

Korak 5

5. Korak: Pristupite realizaciji kredita!

Nakon kompletiranja dokumentacije pristupa se realizaciji kredita.

Korak 6

6. Korak: Selite se u Vaš novi dom!

Imamo za Vas i poklon iznenađenja za useljenje.

Jer dom je tamo gdje pronalazimo hrabrost za nove početke...

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak