Krediti za penzionere
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB Krediti za penzionere uz polisu osiguranja

Vaš stabilan oslonac! Uvažavajući potrebe i mogućnosti naših senior klijenata, NLB Banka je za penzionere i umirovljenike koji svoja primanja ostvaruju preko računa u Banci pripremila odličnu ponudu kredita!

do 50.000 KM do 10 godina

do 30.000 KM do 10 godina

Ovisno od starosne dobi pri isteku kredita:

  • do 50.000 KM do 10 godina – do 65 godina starosne dobi pri isteku kredita

  • do 30.000 KM do 10 godina – do 75 godina starosne dobi pri isteku kredita

Kamate

Naknada

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

KAMATNA STOPA

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

EKS*

do 1 godine

8,10% fiksna

9,79%

do 10 godina

a) 6,49% promjenjiva ili

7,46%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 5,49%

10,00%

*EKS izračunata na primjeru penzionera starosne dobi pri isteku kredita do 65 godina, na max.iznos kredita  i naznačenu kamatnu stopu  i rok kredita, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio min. 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke,  uz naknadu za vođenje  kreditnog računa (2,99 KM mjesečno), troškove pribavljanja  mjenice (5 KM) i osiguranja korisnika kredita (310 KM do 1 godine/ 1.325 KM do 10 godina).

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.01.2023 (3,33).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS. 

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite: Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to uz:

  • a) promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • b) promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža.

Valutna klauzula: Kredit do 10 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak