Kredit za finansiranje MBA studija na IEDC Bled (Bled School of Management)
NLB Banka d.d. Sarajevo

Finansiranje MBA studija na IDEC Bled (Bled School of Management)

Benjamin Franklin je rekao: "Investicija u znanje uvijek plaća najbolje kamate." Upravo zbog toga NLB Banka nudi posebnu ponudu za finansiranje studija na IEDC Bled – Bled School of Management.

IEDC -Bled School of Management je pionir u pružanju inovativnog pristupa razvoju liderstva, inovativnog pristupa koji podstiče biznis lidere da se koriste novim i kreativnijim načinima da se izbore sa izazovima.

Ukoliko imate želju da daljnjim akademskim razvojem u sferi menadžmenta, lako možete finansirati svoj MBA studiji uz dugoročni namjenski kredit:

NLB kredit za finansiranje MBA studija na IEDC Bled 

 

*EKS izračunat  na  

primjeru kredita za klijenta statusa1, na max.iznos kredita 50.000 KM, obezbjeđen sudužnikom uz naznačenu kamatnu stopu i max. rok otplate , (3,3%na 5g i 4,1% na 10g) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM)   

KAMATNA STOPA 

3,30% fiksna do 5 godina 

          EKS 3,36% 

 

4,10% fiksna do 10 godina 

          EKS 4,18% 

ROK OTPLATE 

od 13 mjeseci do 10 godina 

IZNOS KREDITA 

do 50.000 KM 

Naknada za obradu kredita 

Bez naknade 

Naknada za vođenje kreditnog računa 

Bez naknade 

Instrumenti obezbjeđenja: 

 

Klijenti statusa 1 

do 30.000 KM: lična mjenica dužnika 

do 50.000 KM: sudužnik ili polica osiguranja za slučaj smrti 

Način korištenja 

Bezgotovinski prenos iznosa kredita na račun IEDC Bled 

Ostali uslovi 

Faktura ili predračun IEDC Bled u visini odobrenog kredita 

 

Valutna klauzula: Kredit preko 5 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

Primjeri izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta:  

Kamatna stopa fiksna 

3,3% 

4,1% 

Rok otplate 

5 god. 

10 god. 

10.000 

181 

102 

20.000 

362 

203 

30.000 

543 

305 

40.000 

724 

407 

50.000 

905 

509