Keš kredit
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB Keš kredit

Iznos do 50.000 KM

Rok otplate od 13 do 120 mjeseci

Prednosti

  • Mogućnost odobravanja grace perioda od 6 mjeseci, na zahtjev klijenta, u kojem se plaća samo kamata i naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno. Grace period utiče na visinu EKS i isti nije ukalkulisan na prikazanim primjerima EKS.

Kamate

Naknade

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

ROK OTPLATE

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EKS*

Od 13 do 60 mjeseci

4,59% fiksna ili 4,59% promjenjiva

5,42%

12M EURIBOR+fiksna marža 2,99%

7,70%

 

Od 61 do 120 mjeseci

4,99% fiksna ili 4,99% promjenjiva

5,86%

12M EURIBOR+fiksna marža 2,99%

7,73%

*EKS izračunata na maksimalan iznos kredita, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 670 KM za 5 godina, 1.325 KM za 10 godina).

Ukoliko klijent ne ispuni uslove za oslobađanje naknade za obradu kredita, za kredit po uslovima iz prethodnog primjera sa rokom otplate 10 godina, NKS 4,99%, uz naknadu za obradu kredita; 1% EKS bi iznosio 6,10%, uz naknadu za obradu kredita 1,5% EKS bi iznosio 6,62%.

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.03.2024 (3,75).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite: Kamatna stopa se ugovara za cijelo vrijeme trajanja kredita i to kao:

  • fiksna kamatna stopa
  • promjenjiva kamatna stopa (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • promjenjiva kamatna stopa vezana za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža

Valutna klauzula: Kredit se odobrava i otplaćuje u valuti KM

Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak