Mobilno plaćanje računa BH Telecoma
NLB Banka d.d. Sarajevo

Mobilno plaćanje računa BH Telecoma

Jednostavno, brzo i sigurno plaćanje računa putem mobilnog aparata

Usluga je namijenjena klijentima koji imaju otvoren račun u Banci

Korištenje usluge je besplatno

U cilju kontinuiranog unapređenja svojih usluga i razvijanja savremenih kanala komuniciranja sa klijentima, NLB Banka je, u saradnji sa BH Telecomom, klijentima omogućila uslugu mobilnog plaćanja računa BH Telecoma putem SMS poruka.

Korištenje usluge je potpuno besplatno, bez troškova slanja SMS poruke i bez provizije po transakciji kao i mjesečne naknade.

Usluga je namijenjena svim postpaid i prepaid korisnicima mobilne mreže BH Telecoma, a na ovaj način oni mogu plaćati jedan ili više računa BH Telecoma na svoje ili ime drugog korisnika, uz njegovu saglasnost.

Aktivacija usluge:

Slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11770 sa ključnom riječi REG, brojem reference računa koji se želi plaćati i šifrom banke 132 (šifra za NLB Banku). Npr. : REG 1234567891011 132 Ukoliko korisnik plaća više različitih računa, potrebno je da pošalje SMS poruku za svaki račun.

Nakon slanja aktivacijske SMS poruke, korisnik dobija SMS poruku, koja sadrži podatke o referenci računa za koju je prijavljeno plaćanje, te obavijest da može otići u najbližu poslovnicu Banke radi zaključenja ugovora o korištenju usluge.

Nakon zaključenja Ugovora u Banci i potpisivanja Informacionog lista za navedenu uslugu, korisnik se putem SMS poruke obavještava da je usluga aktivirana, za svaki prijavljeni račun posebno. Uz ovu obavijest korisniku se isporučuje i mPIN – šifra koju će koristiti prilikom potvrde plaćanja računa.

Za svaki prijavljeni račun korisnik na kraju obračunskog perioda dobija SMS obavijest o prispjeću računa, sa upisanim podacima: ime / prezime / naziv usluge / šifra usluge* / obračunski period / iznos za uplatu

UslugaŠifra usluge
BH LineBHL
BH MobileBHM
BihnetBHN
Moja TVMTV
Moja porodicaMOP
TopInternetTPI
Jedinstveni računJRA
Moj izborMIZ

Nakon primanja računa, za plaćanje istog, korisnik šalje SMS poruku na servisni broj 061 11770, upisujući u tekst poruke šifru usluge koju plaća, broj mjeseca za koji je izdat račun i mPIN.