Kursna lista

Zvanična kursna lista se primjenjuje za sve iznose konverzije u protivrijednosti do 20.000,00 BAM. Za sve veće iznose konverzije ( osim BAM/EUR i EUR/BAM) primjenjujemo trzišni kurs, te je potrebno da kontaktirate Sektor trgovanja na tel. 033/720-394, koji je na raspolaganju klijentima svakim radnim danom (osim subote) od 08:00 do 15:30.
Država Šifra Valuta Paritet Kupovni za devize Srednji kurs Prodajni za devize Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu
EUR 978 EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
AUD 036 AUD 1 1.211848 1.231553 1.248795 1.201996 1.258647
CAD 124 CAD 1 1.286369 1.307286 1.325588 1.275911 1.336046
HRK 191 HRK 100 25.961644 26.383785 26.779542 25.618655 26.990612
CZK 203 CZK 1 0.074607 0.076052 0.077421 0.073618 0.078486
DKK 208 DKK 1 0.258439 0.262109 0.265516 0.255032 0.267875
HUF 348 HUF 100 0.602483 0.614152 0.625207 NE KOTIRA SE NE KOTIRA SE
JPY 392 JPY 100 1.533831 1.563538 1.591682 NE KOTIRA SE NE KOTIRA SE
NOK 578 NOK 1 0.197469 0.20068 0.203289 0.194459 0.205095
SEK 752 SEK 1 0.181191 0.184512 0.187649 0.178792 0.188571
CHF 756 CHF 1 1.690308 1.723046 1.752338 1.669632 1.762676
TRY 949 TRY 1 0.319355 0.326205 0.332729 NE KOTIRA SE NE KOTIRA SE
GBP 826 GBP 1 2.1962 2.24331 2.288176 2.173767 2.292663
USD 840 USD 1 1.69884 1.731743 1.762914 1.688449 1.76811
RSD 941 RSD 100 1.622029 1.656822 1.689958 NE KOTIRA SE NE KOTIRA SE

Napomena: Izuzetak od naplate naknade za izvršenu uslugu su transakcije kupoprodaje EUR/BAM koje se odnose na oročenja i otplatu kredita odobrenih u Banci. Od 01.01.2019. godine ovo izuzeće se neće odnositi za proizvod oročenja sredstava za proizvod Slobodne štednje.