NLB Start+ paket i NLB Classic+ paket

Poslujte brže, lakše i povoljnije sa NLB Bankom i odaberite svoj paket plus!.

NLB Start+ i NLB Classic+

Start+ i Classic+ paketi predstavljaju set bankarskih proizvoda i usluga, kreiranih na način da zadovolje sve Vaše finansijske potrebe, po izuzetno povoljnoj cijeni obezbjeđujući i dodatne pogodnosti.

Kome su namijenjeni paketi?

NLB Start+ je paket dobrodošlice namijenjen svima koji imaju ili žele otvoriti tekući račun u NLB Banci.

NLB Classic+ je kreiran za klijente koji žele da ostvare dodatne pogodnosti u odnosu na Start+ paket i da koriste više proizvoda i usluga.

Pakete mogu koristi svi građani koji stalna mjesečna primanja ostvaruju posredstvom NLB Banke ili to žele učiniti.

NLB Start+ i NLB Classic+ paketi uključuju:

NLB Start +

3,50 KM*

NLB Classic+

5,90 KM*

Otvaranje tekućeg računa

Debit MasterCard ili Visa Electron

Web E-Bank / M-Bank – elektronsko bankarstvo

SMS E-Bank usluga

Mobilno plaćanja BH Telecom računa

Automatsko odobravanje prekoračenja 1:1 nakon prvog redovnog priliva na račun, uz automatizam produženja

LIB**

Mjesečni izvod po tekućem računu

MasterCard Revolving/Charge ili Visa Classic bez upisnine i godišnje članarine

SMS obavijest za transakcije obavljene kreditnim karticama

Trajni nalog po kreditnoj kartici

Mjesečni izvod po kreditnoj kartici putem e-maila

0,05 pp veća kamatna stopa od standardne ponude na dugoročno oročene depozite***

0,30 pp manja naknada za obradu kreditnih zahtjeva od naknade koja se primjenjuje u aktuelnoj ponudi Banke

Zakupnina sefa 10% niža od naknade koja se primjenjuje u aktuelnoj ponudi Banke

Osiguranje po osnovu korištenja paketa****

 *** minimalni iznos 10.000,00 KM ili protuvrijednost u EUR

**** Banka Korisniku NLB Classic+ paketa osigurava rizik u sljedećim slučajevima:

  • U slučaju smrti Korisnika paketa, po osnovu osiguranja će biti namiren dug po kartičnom računu i dozvoljenom prekoračenju u ukupnom iznosu do 2.000,00 KM.
  • U slučaju zloupotrebe kartica koje su sastavni dio paketa, osiguranjem će biti namiren dug po kartičnom i tekućem računu u ukupnom iznosu do 1.000,00 KM.
  • U slučaju reizdavanja izgubljenih ili ukradenih kartica Korisniku paketa će biti namirena naknada za troškove reizdavanja u ukupnom iznosu do 100,00 KM.

Iskoristite sve pogodnosti NLB Start+ paketa i NLB Classic+ paketa!

  • mogućnost korištenja vise različitih proizvoda i usluga kao jedinstven set paket proizvoda,
  • putem paketa ostvarujete uštede na mjesečnom i na godišnjem nivou u odnosu na pojedinačno korištenje proizvoda i usluga,
  • optimalno raspolažete svojim vremenom koristeći savremene kanale distribucije usluga,
  • podizanje gotovine debitnom karticom na bankomatima Banke i bankomatima banaka NLB grupe i plaćanje na POS terminalima je bez naknade
  • korištenje usluge NLB Welcome je bez naknade u poslovnicama banaka članica NLB Grupe. NLB Welcome je prva bankarska pomoć na Vašem putovanju u slučaju nemilih događaja, kao što su krađa, gubitak ili nemogućnost korištenja platnih kartica NLB Banke d.d., Sarajevo.

Info

Naknada za korištenje Start+ paketa iznosi 3,50 KM mjesečno, Classic+ iznosi 5.90 KM mjesečno.
Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke.