NLB Proklik
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB Proklik

Omogućava brzo, jednostavno, povoljno i sigurno poslovanje sa Bankom

Banka dostupna 24h na dan, svaki dan u godini

Ušteda u vremenu i novcu

Pristup svim Vašim računima sa jednog mjesta

Kome su namjenjeni:

NLB Proklik predstavlja nezaobilazan i savremeni način upravljanja platnim prometom, 24 sata, 7 dana u sedmici uz visok stepen zaštite podataka.

NLB Proklik omogućava korisnicima, poslovnim licima, korištenje bankarskih usluga sa radnog mjesta, u vremenu koje Vam odgovara, uz primjenu najsavremenije tehnologije. Personal i Corporate E-bank su servisi elektronskog bankarstva isključivo namjenjeni poslovnim licima. Personal E-bank predstavlja jednokorisničku verziju programa elektronskog bankarstva (namjenjen za rad na jednom računaru). Corporate E-bank je višekorisnička verzija programa namjenjena istovremenom radu na više računara koji su povezani u lokalnu mrežu.

Glavne prednosti:

 • Ušteda vremena: imate pristup svojim računima sa bilo kojeg mjesta, 24 sata na dan, sedam dana u sedmici, preko računara ili mobitela,
 • Sigurnost: servis je maksimalno zaštićen,
 • Prilagodljivost: svaki od servisa može se prilagoditi Vašim specifičnim potrebama,
 • Smanjenje troškova: korištenje elektronskih kanala komunikacije zanačajno doprinosi smanjenju Vaših troškova.

NLB Proklik-om možete ostvariti:

 • uvid u stanje na svojim računima,
 • plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim ili datumom unaprijed u unutrašnjem i/ili platnom prometu sa inostranstvom,
 • pregled prometa na računima,
 • pregled izvoda,
 • slanje i prijem poruka i obavještenja,
 • mogućnost razmjene podataka između E-bank i računovodstvenog programa korisnika,
 • mogućnost spremanja platnih naloga za višekratnu upotrebu (redovne ili slične mjesečne uplate).

NLB Proklik

Još uvijek nemate digitalno bankarstvo ?

Aplicirajte online