NLB Welcome

NLB Welcome je prva bankarska pomoć na Vašem putovanju u slučaju nemilih događaja, kao što su krađa, gubitak ili nemogućnost korištenja platnih kartica NLB Banke d.d., Sarajevo.

Usluge NLB Welcome

 • Pružanje općih informacija i pomoć klijentu,
 • Mogućnost obavljanja telefonskog razgovora za razrješenje trenutne situacije (npr. opoziv izgubljene ili ukradene kartice, poziv osobnog bankara i sl…),
 • Pomoć u slučaju nemogućnosti korištenja platne kartice,
 • Mogućnost povećanja odobrenog limita na tekućem računu u okviru mogućeg limita,
 • Povećanje upotrebe limita na platnoj kartici,
 • Prenos sredstava sa računa klijenta na dogovoreni račun banke domaćina,
 • Prenos sredstava sa drugog računa klijenta na transakcijski račun istog klijenta kod iste banke (također sa namjerom prijenosa sredstava u drugu banku NLB Grupe),
 • Usluge Western Union Money Transfer,
 • Za imaoce zlatnih transakcijskih računa izvođenje kvalitetnog servisa osobnog bankarstva.

Banke NLB Grupe

Bosna i Hercegovina

 • NLB Razvojna banka a.d., Banja Luka i
 • NLB Banka d.d., Sarajevo

Slovenija

 • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Crna Gora

 • NLB Montenegrobanka a.d., Podgorica

Kosovo

 • NLB Prishtina sh.a., Priština

Makedonija

 • NLB Tutunska banka a.d., Skoplje

Srbija

 • NLB banka a.d., Beograd

                                        Zaključak

Glavne prednosti:

 • Prva bankarska pomoć u slučaju nemilih događaja,
 • Dobrodošlica u cijeloj NLB Grupi.

Osnovne informacije:

 • Za klijente koji se nalaze u državama u kojima imaju poslovnice banaka NLB Grupe,
 • Za imaoce tekućih računa i/ili platnih kartica NLB Banke d.d., Sarajevo.

Sve usluge se izvode u skladu sa važećim procedurama NLB Banke d.d., Sarajevo. Banka domaćin ne naplaćuje svoje usluge, a NLB Banka d.d., Sarajevo kao matična banka usluge naplaćuje u visini standardne tarife NLB Banke d.d., Sarajevo.