Sefovi

Sefovi – za miran san! NLB sefovi nude apsolutnu sigurnost i diskreciju za čuvanje Vaših vrijednosti i dragocijenosti

NLB Sefovi

NLB Banka d.d., Sarajevo raspolaže sefovima različitih dimenzija. Sefovi su posebni čelični pretinci u sigurnom i zaštićenom prostoru Banke.

Napomena

U sefu se ne smiju čuvati:

  • stvari koje ugrožavaju sigurnost Banke i drugih sefova,
  • predmeti koji se kvare, hrđaju, šire neprijatan miris,
  • zapaljive, eksplozivne stvari,
  • tekućine.
Banka garantuje sigurnost pohranjenih stvari u sefu. Odgovorna je za naknadu štete u slučaju krađe, poplave ili požara.

Troškovi i uslovi

Mjesečna zakupnina sefa zavisi od veličine sefa:
Domaća fizička lica
Mali sefovi
10 KM + PDV
Srednji sefovi
16 KM + PDV
Veliki sefovi
42 KM + PDV