Sjedište banke

NLB Banka d.d., Sarajevo
Džidžikovac 1
BA-71000 Sarajevo