Postupanje NLB Banke sa neaktivnim računima
NLB Banka d.d. Sarajevo