Uprava i Nadzorni odbor
NLB Banka d.d. Sarajevo

Uprava i Nadzorni odbor

Lidija Žigić | predsjednik Uprave Banke

Diplomirala je Menadžment i ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je menadžment u uslužnom biznisu na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu (MBS). Uspješno je završila master studije na IEDC Bled školi za menadžere i stekla zvanje magistra menadžmenta na slovenskom jeziku, dobivši master diplomu drugog nivoa u Evropskom prostoru visokog obrazovanja – 120 ECTS. Posjeduje Certifikate IEDC- IEDC Bled škola za menadžere, Korn&Korn-Value Creation for Financial Institutions za analize Finansijskih pokazatelja i Rizika, Academy of Finance Bonn – Certifikat za detekciju rizika u kreditiranju korporativnih klijenata.

Od 1993. uposlena u međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini: Talijanski Konzorcij u BiH, UN World Food Program u Tuzli, i USAID Business Finance na poziciji kreditnog referenta.

Od 2003. godine aktivno je uposlena u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Preuzima poziciju voditelja glavne filijale Tuzla HBFBiH 2011. godine. Nakon toga prelazi na funkciju Generalnog direktora/CEO Hypo Alpe-Adria-Leasinga d.o.o. Banja Luka. Do sredine 2014. godine obavlja dužnosti članice Uprave Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka. Nakon toga, priključuje se NLB Banci d.d., Sarajevo gdje obavlja funkciju Savjetnika Uprave te po ovlaštenju Uprave obavlja funkciju Izvršnog direktora NLB Banke d.d. Sarajevo. Od januara 2015. godine je članica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo na poziciji izvršne direktorice.

Od 01.01.2017.godine, je na poziciji Predsjednika Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo, zadužena za: Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Sektor za poslovanje sa privredom, Sektor za razvoj proizvoda i podršku prodaji, Odjel za pravne poslove, Sekretarijat, Sektor za marketing, CRM i kontakt centar i Odjel za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju

Denis Hasanić | član Uprave Banke

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Finansijsko računovodstvo. Osnivač je Udruženja profesionalnih rizik menadžera Bosne i Hercegovine i aktivni član Upravnog odbora istog. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na smjeru Finansijski menadžment i stekao zvanje Magistra ekonomskih nauka, gdje je prethodno i diplomirao na smjeru Finansijsko računovodstvo.

Od početka 2001. godine obavljao je funkcije Višeg kreditnog savjetnika u filijali, a zatim i Višeg saradnika u području rizika u ABS Banci d.d. Sarajevo. Od 2003. do kraja 2007.godine zaposlen je u Volksbank d.d. Sarajevo na radnim mjestima Zamjenika i Vođe odjela procjene rizika. Početkom 2008. Godine, a zatim sve do septembra 2009. Godine, obavlja poslove Vođe područja rizik menadžmenta FIMA Banke d.d. Sarajevo.

U septembru 2009. godine postaje Izvršni direktor za rizike i operacije Volksbank a.d. Banja Luka. Od 2011. do 2016. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora za rizike i finansije Sberbank BH d.d. Sarajevo.

Posjeduje bogato bankarsko iskustvo u bankama sa većinskim internacionalnim, ali i domaćim vlasništvom.

Od 01.01.2017.godine, obavlja funkciju člana Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo, nadležnog za područje finansija (CFO) i područje upravljanja rizicima (CRO).

Jure Peljhan | član Uprave Banke

Diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Kranju sa diplomom iz informatike. Završio master i doktorski studij iz poslovne administracije na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Započeo je raditi u Sektoru za informatiku NLB d.d., Ljubljana 1999. godine kao sistem analitičar. Nakon tri godine postaje projekt menadžer na području razvoja informacione tehnologije. Savjetnik člana Uprave NLB d.d., Lubljana u oblasti informacionih tehnologija postaje 2004. godine. Od 2006. godine je angažiran na radnom mjestu Rukovodilac – Sektor za strateško planiranje i upravljanje informacionim sistemom Banke. Od 2008. do 2017. godine obavljao je funkcije Višeg izvršnog direktora [Senior Executive] – CIO NLB Grupacije (Chief Information Officer), Višeg izvršnog direktora – Direkcija za upravljanje ključnim društvima NLB Grupacije i Višeg asistenta Upravnom odboru za IT, gdje je bio odgovoran za upravljanje više od 60 NLB društava Grupacije (banke, penzioni fondovi, društva za životno osiguranje, društva za upravljanje imovinom, lizing društva, faktoring društva).

Poseduje dugogodišnje iskustvo u rukovođenju i upravljanju preduzećima. U perodu od 2010. godine, bio je predsjednik ili član Nadzornih odbora i Revizijskih komisija 9 različitih kompanija. Član je Udruženja direktora Slovenije i Beta Gama Sigma akademskog počasnog društva najboljih studenata i diplomaca AACSB Akreditiranih poslovnih škola. U 2011. godini primio je nagradu za najboljeg direktora informatike (CIO godine 2011) u Sloveniji. Autor je brojnih stručnih članaka, te je angažiran kao predavatelj na IT konferencijama u Sloveniji i inostranstvu.

Od 01.01.2017. godine je član Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo zadužen za: Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Sektor za upravljanje informacionim tehnologijama i Sektor za investicije, nabavku, sigurnost i opšte poslove.

Nadzorni odbor
Peter Andreas Burkhardtpredsjednik 
Damir Kuderzamjenik predsjednika 
Andrej Lasiččlan 
Ayda Šebićčlan 
Dino Osmanbegovićčlan 
Odbor za reviziju
Andreja Golubićpredsjednica 
Polona Kurtevskičlanica 
Mirko Ilićčlan 
Odbor za rizike
Dino Osmanbegovićpredsjednik 
Peter Andreas Burkhardtčlan 
Damir Kuderčlan 
Odbor za imenovanja
Damir Kuderpredsjednik 
Peter Andreas Burkhardtčlan 
Ayda Šebićčlan 
Odbor za naknade
Ayda Šebićpredsjednica 
Damir Kuderčlan 
Andrej Lasiččlan