NLB Banka Sarajevo - Region velikih ljudi i ideja
NLB Banka d.d. Sarajevo

Region velikih srca i ideja

NLB Grupa vjeruje da samo zajedno možemo riješiti ključne izazove sa kojima se suočavamo u društvu. Svi moraju sarađivati i aktivno doprinositi njihovom rješavanju. Ako želimo da postići, pak, prvo moramo stvoriti društvene uslove u kojima svako može da u potpunosti razvije svoj potencijal. Stoga, ovogodišnji projekt Okvir pomoći posebno traži inovativne kompanije i projekte koji unaprjeđuju i obogaćuju naše društvo i rješavaju izazove kao što su prekomjerna upotreba digitalnih tehnologija među mladima, vršnjačko nasilje, kršenje ljudskih prava, rodna ravnopravnost, siromaštvo, kao i izazovi uzrokovani demencijom i drugim bolestima društva koje stari.

U današnje vrijeme, kada su se društvo i privreda našli usred ekoloških problema, često zaboravljamo na značaj društvene komponente održivosti. Oba su jednako važna jer oba, i ekološki i društveni aspekt, u snažnoj sprezi su i jedan drugom uzrok i posljedica.


Prilika za sve koji rade za dobrobit ljudi

U svijetu novih tehnologija, ponekad djeluje kao da smo zaboravili na stvari koje su zaista važne - ali mi vjerujemo u ovaj region i u velika srca njegovih ljudi. Dobro pobjeđuje tamo gdje mu je pružena ruka pomoći. Stoga, sa Okvirom Pomoći ove godine dajemo priliku kompanijama u regionu koje rade za dobro ljudi. Zajedno gradimo bolje društvo. Za ljude.

U okviru poziva za podnošenje prijedloga projekata, koji će trajati od 1.2. do 10.3.2024. godine, lokalna komisija će prvo izabrati po 10 finalista* na svakom pojedinačnom tržištu na kojem posluje NLB Grupa. Poslovne ideje i projekti kompanija koje rade za dobrobit ljudi biće nagrađene bankarskim pogodnostima i komunikacijskom podrškom.

U nastavku će regionalna komisija izabrati 3 regionalna pobjednika projekta od 60 finalista iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Dodatno ćemo omogućiti ovim pobjednicima da uz našu finansijsku podršku lakše ostvare svoju viziju i počnu da mijenjaju društvo i svijet na bolje. Proglašenje pobjednika održaće se 9.5.2024. godine u Ljubljani.

*Za tržište Bosne i Hercegovine, 5 finalista će odabrati NLB Banka d.d., Sarajevo, dok će 5 finalista odabrati NLB Banka a.d., Banja Luka.


Podržimo budućnost

Šta dobijaju 3 regionalna pobjednika?

Trima idejama koje odabere regionalni stručni žiri, a koje najbolje odgovaraju kriterijima rada za dobrobit ljudi, NLB će dodijeliti sljedeće finansijske nagrade**:

  • 1. mjesto: 50.000 EUR*
  • 2. mjesto: 30.000 EUR*
  • 3. mjesto: 20.000 EUR*

Šta 5 izabranih finalista dobija na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine/Distrikta Brčko?

  • Po izboru povoljan NLB eko kredit i drugi oblici finansiranja po NLB uslovima za 5 finalista tržišta***;
  • Besplatan šestomjesečni NLB Poslovni paket ili NLB Poslovni račun za 5 finalista sa tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine/Distrikta Brčko (dostupno novim klijentima koji nemaju poslovni račun/paket u NLB Banci Sarajevo na dan prijave na ovaj tender);
  • Besplatna instalacija 1 standardnog POS terminala za 5 finalista tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine/Distrikta Brčko (ukoliko već ne prihvataju kartice) kada se zaključi Ugovor o plaćanju robe i usluga karticom uz korištenje bez provizijske naknade po transakciji prva 3 mjeseca, nakon čega se obračunava ugovorena provizija 
  • Besplatna integracija 1 virtualnog POS terminala (e-commerce rješenje) za 5 finalista tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine/Distrikta Brčko (odnosi se na nove i na postojeće klijente) uz korištenje bez provizijske naknade po transakciji prva 3 mjeseca, nakon čega se obračunava ugovorena provizija 
  • Besplatno korištenje NLB Smart POS terminala za 5 finalista tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine/Distrikta Brčko (odnosi se na nove klijente) bez provizijske naknade po transakciji prva 3 mjeseca, nakon čega se obračunava ugovorena provizija 
  • NLB Mastercard Business kartica bez naknade za izdavanje za 5 finalista tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine/Distriktu Brčko (odnosi se na nove i postojeće vlasnike kartica ako nemaju poslovni paket u NLB Banci Sarajevo, a odluče da ga otvore)
  • Komunikacijska podrška za uvođenje 5 finalista na tržište u Federaciji Bosne i Hercegovine/Distriktu Brčko putem medija NLB Banke Sarajevo i kanala njihovih medijskih partnera za ovaj projekt (Klix.ba, MaxMedia i InfoMedia Group).

** Podržane kompanije iz BiH će dobiti iznos podrške u protuvrijednosti KM.

***NLB Banka Sarajevo zadržava pravo da donese konačnu odluku o finansiranju na osnovu procjene najnovijih dostupnih informacija o trenutnom i očekivanom poslovanju Vaše kompanije.


Kako učestvovati

Učešće u projektu Okvir Pomoći otvoreno je za sve kompanije koje daju priliku održivim idejama i projektima sa društvenom notom, bez obzira na veličinu ili djelatnost. Da biste ispunili uslove za podršku, popunite i pošaljite formular za prijavu online do 10.3.2024. Više informacija o procesu i kriterijima odabira možete pronaći u Pravilima i uslovima učešća.


Naša vizija za budućnost

Tvrdimo da održivost nije samo slovo na papiru. Krenuli smo putem intenzivne integracije održivosti u naše bankarsko poslovanje. Također podstičemo naše klijente i partnere da učine isto, a našu ponudu održivog finansiranja stalno prilagođavamo potrebama tržišta. U NLB Grupi smo posvećeni stvaranju boljeg kvaliteta života za sadašnje i buduće generacije. Tamo gdje drugi vide samo tačku na mapi, mi vidimo region pun prilika.


Odgovorno bankarstvo i neto nulte emisije vode naše poslovanje

Dio smo Grupe koja je prvi potpisnik Globalnih principa za odgovorno bankarstvo u Sloveniji, što je jedan od važnih koraka na našem putu ka održivom razvoju. Ovi principi definišu našu ulogu i odgovornost u oblikovanju održive budućnosti, a također nam pomažu da svoje ciljeve uskladimo sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih Nacija i sa Pariškim sporazumom. Također smo se pridružili Alijansi Ujedinjenih nacija za neto nulto bankarstvo (Net-Zero Banking Alliance), čiji je cilj da uskladimo naše kreditne i investicione portfelje sa neto nultom emisijom do 2050. godine ili ranije.


InfomediaMaxmediaKlix