VISA

Iskoristite posebne pogodnosti koje Vaša Visa Gold nosi sa sobom!

Osnovne karakteristike VISA Electron debitne kartice

 • Raspolaganje sredstvima sa računa 24h dnevno
 • Mogućnost korištenja dozvoljenog prekoračenja
 • Kartica se može koristiti na svim bankomatima i POS terminalima u zemlji i inostranstvu kojiimaju istaknutu oznaku VISA
Prikaži više

Više informacija

Osnovne karakteristike VISA Classic kreditne kartice

 • Plaćanje minimalnog iznosa od učinjenih transakcija
 • Raspolaganje sredstvima u okviru odobrenog limita na kartici
 • Jednostavno i lako praćenje troškova poslovanja
Prikaži više

Dodatna kartica

Dodatna VISA Classic kartica se izdaje na pismeni zahtjev krajnjeg korisnika osnovne kreditne kartice. Osnovni i dodatni krajnji korisnik dijele limit potrošnje dodijeljen osnovnom krajnjem korisniku. Osnovni krajnji korisnik može po slobodnoj volji procentulano dodijeliti korištenje limita za dodatnog krajnjeg korisnika ili krajnjim korisnicima na osnovu procentualnih limita. Na osnovu procentualnih limita se određuje limit za dodatnog krajnjeg korisnika.

Više informacija

Osnovne karakteristike VISA Gold debit kartice

 • Sredstva sa zlatnog računa koji imaju samo klijenti ličnog bankarstva dostupna 24h dnevno
 • Bezgotovinsko plaćanje do iznosa raspoloživih sredstava na zlatnom računu korisnika kartice
 • Može koristiti na svim bankomatima i prodajnim mjestima u BiH i inostranstvu koji imaju istaknutu oznaku VISA
 • Mogućnost plaćanja preko interneta
Prikaži više

Više informacija

Osnovne karakteristike VISA Gold credit kartice

 • Limit do 10.000 KM bez naknade za upisninu
 • Novac dostupan 24h dnevno
 • Dnevni limit podizanja novca na bankomatu 1.600 KM
 • Chip tehnologija koja nudi visok nivo zaštite informacija čime se mogućnost zloupotreba svodi na minimum
 • Može koristiti na svim bankomatima i prodajnim mjestima u BiH i inostranstvu koji imaju istaknutu oznaku VISA

Više informacija

Nedostaje text

Popunjavanjem pristupnice jedan korak ste bliže dobijanju vaše kartice! Popunjena pristupnica se predaje u organizacionom dijelu Banke u kojem imate otvoren tekući račun. Nakon izrade, karticu Vam uručujemo na šalteru banke. U zavisnosti od proizvoda koji ste odabrali, popunite pristupnicu: