NLB Vaš putokaz

BIRAM BANKU


Prilikom posjete supermarketa ili butika, barem dva puta razmislimo o kupovini, te se odlučujemo za kupovinu na razne načine: jedni posmatraju cijene, drugi prihvataju mišljenje prijatelja, treći ocjenjuju kvalitet, a nekima je ipak najvažnija usluga prodavca određene trgovine.

Damir bira banku…
Prije nego se odluči koju će Banku posjetiti, Damir razmišlja koja je Banka najbolja za njega, kako bi mogao imati siguran i jednostavan pristup svojim novčanim sredstvima. Damir je svjestan, da Banke pružaju slične usluge, ali je prepoznao kvalitet usluga NLB Banke, i bio je zadovoljan njenim realnim predstavljanjem aktuelnih ponuda, te potpunoj podršci i pristupu, čak i ako je potrebna i usluga ličnog bankara.

Prije nego što je donio konačnu odluku, formirao je svoju listu neophodnih usluga u Banci:

 • Da li ću u banci imati otvoren tekući račun i plaćati račune?
 • Da li ću imati platne kartice?
 • Da li ću koristiti online banku ili ću radije posjetiti poslovnicu?
 • Da li će mi ubrzo biti potreban kredit?
 • Da li ću u toj banci štedjeti?
 • Da li banka nudi besplatnu telefonsku ili e-mail podršku?
 • Da li ću imati mogućnost za uslugu ličnog bankara?

Zbog manjka slobodnog vremena, Damiru će u skorijem vremenskom periodu biti možda potrebna i usluga Ličnog bankara, sa kojim će imati direktnu komunikaciju o izvještavanju prilikom upita o njegovim prilivima i odlivima sredstava, te drugih usluga NLB Banke. Primarno je da sazna kakav je pristup bankara ili savjetnika prema klijentu:

 • Da li me poznaje dovoljno, kako bi bio svjestan mojih potreba?
 • Koliko vremena treba kako bi reagovao za pomoći?
 • Na koje načine možete komunicirati sa njim (e-mail ili telefon)?
 • Da li ga bilo kada mogu pozvati?

Dakle, bitan je odnos povjerenja između banke i klijenta. To je jedna od najvećih vrijednosti.


Zašto odabrati NLB Banku?


Šta nudi NLB Banka za mene?


Koje pogodnosti mogu imati kod NLB Banke?

Pratite nas na Linkedin
Pratite naše video kampanje
Pratite nas na instagramu