NLB Rentna štednja

NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima rentu, tako što se ugovara periodična isplata kamate u toku oročenja.

Promjenjivost kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Promjenjivost kamatne stope zavisi od objektivnih kriterija promjenjivosti i to:
Prikaži više

Uslovi:

  • Minimalni iznos: 10.000 KM ili protuvrijednost u EUR
  • Rok oročenja sredstava: dugoročno, od 13, 25, 37 mjeseci
  • Valute: KM, EUR
  • Tretman uloga: fiksni ulog
  • Tretman kamate: isplata godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno na dan oročenja
  • Namijenjena je svim klijentima rezidentima i nerezidentima
  • Mogućnost ugovaranja periodične isplate kamate i finansiranja tekućih potreba
  • Kamatna stopa promjenjiva.

Nominalne i efektivne kamatne stope

Iznos u KM ili protuvrijednost u EUR 13 mjeseci EKS 25 mjeseca EKS 37 mjeseci EKS
10.000,00 – 49.999,99 0,40% 0,40%* 1,05% 1,05%* 1,40% 1,41%*
50.000,00 – 100.000,00 0,50% 0,50%** 1,15% 1,16%** 1,50% 1,51%**
* EKS izračunata je na iznos depozita 10.000,00 KM
** EKS izračunata je na iznos depozita 50.000,00 KM
Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate.Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.
Garancija sigurnosti za štednju u NLB Banci d.d., Sarajevo je članstvo Banke u NLB Grupi, najvećoj slovenačkoj međunarodnoj finansijskoj grupaciji. Štedne uloge dodatno osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH, obzirom da je Banka članica programa osiguranja depozita i posjeduje Certifikat OD.