NLB Rentna štednja

NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima rentu, tako što se ugovara periodična isplata kamate u toku oročenja.

Promjenjivost kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Kamatnu stopu iz prethodnog stava zbirno čine:
Prikaži više

Uslovi:

  • Minimalni iznos: 10.000 KM ili protuvrijednost u EUR
  • Rok oročenja sredstava: dugoročno, od 13, 25, 37 mjeseci
  • Valute: KM, EUR
  • Tretman uloga: fiksni ulog
  • Tretman kamate: isplata godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno na dan oročenja
  • Namijenjena je svim klijentima rezidentima i nerezidentima
  • Mogućnost ugovaranja periodične isplate kamate i finansiranja tekućih potreba
  • Kamatna stopa promjenjiva.

Nominalne i efektivne kamatne stope

Iznos u KM ili protuvrijednost u EUR 13 mjeseci EKS 25 mjeseci EKS 37 mjeseci EKS
10.000,00 – 49.999,99 0,15% 0,15%* 0,50% 0,50%* 0,90% 0,90%*
preko 50.000,00 0,20% 0,20%** 0,60% 0,60%** 1,00% 1,00%**
* EKS izračunata je na iznos depozita 10.000,00 KM ** EKS izračunata je na iznos depozita 50.000,00 KM Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate.Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.
Kamatna stopa za korisnike NLB Classic+ paketa : 0,05 pp veća od aktuelne ponude
Kamatna stopa za korisnike NLB Zlatnog paketa: 0,10 pp veća od aktuelne ponude
Garancija sigurnosti za štednju u NLB Banci d.d., Sarajevo je članstvo Banke u NLB Grupi, najvećoj slovenačkoj međunarodnoj finansijskoj grupaciji. Štedne uloge dodatno osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH, obzirom da je Banka članica programa osiguranja depozita i posjeduje Certifikat OD.