NLB Postepena štednja

NLB Banka d.d., Sarajevo u okviru zajedničkih aktivnosti banaka članica NLB Skupine, dopunila je svoju ponudu atraktivnim štednim proizvodom “NLB Postepena štednja”.

Šta je NLB Postepena štednja?

NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višekratne uplate u periodu oročenja, kao i dodatne pogodnosti ukoliko su mjesečne uplate redovne.

Promjenjivost kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Promjenjivost kamatne stope zavisi od objektivnih kriterija promjenjivosti i to:
 • Promjene (porasta/smanjenja) 6-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 2 indeksna poena u odnosu na vrijednost 6-mjesečnog EURIBOR-a na dan zaključenja Ugovora. EURIBOR (skraćeno od Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu na međubankarskom tržištu u EUR zoni, po kojoj su prvoklasne banke spremne plasirati EUR novčana sredstva drugim prvoklasnim bankama na istom tržištu. Ugovorne strane su saglasne da se 6-mjesečni EURIBOR koji pređe u negativnu vrijednost iskazuje, odnosno računa kao kamatna stopa od 0%. U ugovor se unosi vrijednost 6-mjesečnog EURIBOR –a na dan zaključenja ugovora.
 • Utvrđivanje visine 6-mjesečnog EURIBOR-a Banka vrši svakih 6 mjeseci na dane 31.03. i 30.09. tekuće godine.
 • Ukoliko u referentnom periodu dođe do porasta/smanjenja 6-mjesečnog EURIBOR-a za 2 indeksna poena ili više, Banka će za isti rast/pad EURIBOR-a povećati/smanjiti ugovorenu kamatnu stopu.
 • Ukoliko u referentom periodu ne dođe do porasta/smanjenja 6-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 2 indeksna poena, promjena kamatne stope se prolongira za naredni referentni period, pri čemu osnov za promjenu kamatne stope predstavlja razlika između visine 6-mjesečnog EURIBOR-a na dan zaključivanja ovog Ugovora, odnosno na dan posljednje prethodne promjene kamatne stope i visine 6-mjesečnog EURIBOR-a na zadnji dan tekućeg referentnog perioda.
 • Promjenljivost ugovorene kamatne stope je dvosmjerna i obavezujuća za obje ugovorne strane.
 • Uz obavjest o promjeni kamatne stope Deponentu će se dostaviti novi plan isplate depozita.

Koji su uslovi NLB Postepene štednje?

 • Rok: 60 mjeseci;
 • Iznos mjesečnih uplata: min. 20 KM ili 10 EUR; maksimalno 1.000.00 KM mjesečno
 • Kamatna stopa (promjenjiva): do 1,10% EKS 0,70%
 • EKS 0,70% je izračunata na početni ulog od 50,00 KM, primjenjujući nominalne kamatne stope prikazane u tabeli, što znači da na čitav period oročenja EKS iznosi 0,70 %.
 • Redovnim mjesečnim uplatama EKS se povećava.

Nominalne i efektivne kamatne stope

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina
0,20% 0,40 % 0,80% 1,00 % 1,10%
Nakon svake godine oročenja kamatna stopa raste. Od početnih 0,20% na 1 godinu, kamatna stopa se poveća do 1,10% u petoj godini oročenja.Ukupno oročena sredstva mogu se razročiti nakon jedne godine, uz otkazni rok od 30 dana.Banka će na prijevremeno razročeni depozit obračunati kamatu po naprijed navedenim kamatnim stopama do dana podnošenja zahtjeva za raskid Ugovora.

Kome je namijenjena NLB Postepena štednja?

Ovaj štedni proizvod je namijenjen klijentima, koji žele da štede postupno, u skladu sa vlastitim željama i mogućnostima, a redovnim mjesečnim uplatama mogu ostvariti i dodatne pogodnosti.

Pogodnosti NLB Postepene štednje:

 • Mjesečne uplate po želji, uz mogućnost ugovaranja trajnog naloga;
 • Stimulativna kamatna stopa, koja iz godine u godinu raste i obračunava se na stanje štednje uvećano za iznos mjesečnih uplata.
Garancija sigurnosti za štednju u NLB Banci d.d.,Sarajevo je članstvo Banke u NLB Grupi, najvećoj slovenačkoj međunarodnoj finansijskoj grupaciji. Štedne uloge dodatno osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH, obzirom da je Banka članica programa osiguranja depozita i posjeduje Certifikat OD.