NLB Postepena štednja

NLB Banka d.d., Sarajevo u okviru zajedničkih aktivnosti banaka članica NLB Skupine, dopunila je svoju ponudu atraktivnim štednim proizvodom “NLB Postepena štednja”.

Šta je NLB Postepena štednja?

NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višekratne uplate u periodu oročenja, kao i dodatne pogodnosti ukoliko su mjesečne uplate redovne.

Promjenjivost kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Kamatnu stopu iz prethodnog stava zbirno čine:
promjenjivi dio 12-mjesečni EURIBOR važeći na dan zaključenja ugovora i fiksni dio.
EURIBOR (skraćeno od Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu na međubankarskom tržištu u EUR zoni, po kojoj su prvoklasne banke spremne plasirati EUR novčana sredstva drugim prvoklasnim bankama na istom tržištu.
Ugovorne strane su saglasne da ukoliko 12-mjesečni EURIBOR dostigne negativnu vrijednost (bude manji od 0%), smatrat će se da je jednak 0 (0%), odnosno kamatna stopa koju će Banka obračunavati u tom slučaju bit će jednaka fiksnom elementu nominalne kamatne stope, definisanom u stavu 2 ovog člana.
Promjenjivost kamatne stope zavisi od promjene (porasta/smanjenja) 12-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 1 indeksni poen, utvrđenog na dan zaključenja ugovora, odnosno vrijednosti koja je primjenjena prilikom prethodne promjene kamatne stope u odnosu na vrijednost 12-mjesečnog EURIBOR-a na dan 01.06. tekuće godine.
Ukoliko u referentom periodu dođe do porasta/smanjenja 12-mjesečnog EURIBOR-a za 1 indeksni poen ili više, Banka će za isti rast/pad EURIBOR-a povećati/smanjiti ugovorenu kamatnu stopu.
Redovno usklađivanje promjenjivog dijela kamatne stope, 12-mjesečnog EURIBOR-a, Banka vrši jedanput godišnje i to na dan 01.06. tekuće godine.
U slučaju da dođe do izmjene ugovorene kamatne stope u skladu sa odredbama ovog člana, nova kamatna stopa će se početi primjenjivati od 01.08.tekuće godine i važit će sve do novog usklađivanja sukladno odredbama ovog Ugovora. Promjenljivost ugovorene kamatne stope je obavezujuća za sve ugovorne strane. O promjeni kamatne stope Banka će, najmanje 15 dana prije početka primjene nove kamatne stope, u pisanom ili elektronskom obliku obavijestiti sve ugovorne strane. Uz obavijest o promjeni kamatne stope Deponentu će se dostaviti i novi plan isplate depozita.

Koji su uslovi NLB Postepene štednje?

  • Rok: 60 mjeseci;
  • Iznos mjesečnih uplata: min. 20 KM ili 10 EUR; maksimalno 1.000.00 KM mjesečno
  • Kamatna stopa (promjenjiva): do 1,10% EKS 0,70%
  • EKS 0,70% je izračunata na početni ulog od 50,00 KM, primjenjujući nominalne kamatne stope prikazane u tabeli, što znači da na čitav period oročenja EKS iznosi 0,70 %.
  • Redovnim mjesečnim uplatama EKS se povećava.

Nominalne i efektivne kamatne stope

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina
0,20% 0,40 % 0,80% 1,00 % 1,10%
Nakon svake godine oročenja kamatna stopa raste. Od početnih 0,20% na 1 godinu, kamatna stopa se poveća do 1,10% u petoj godini oročenja.Ukupno oročena sredstva mogu se razročiti nakon jedne godine, uz otkazni rok od 30 dana.Banka će na prijevremeno razročeni depozit obračunati kamatu po naprijed navedenim kamatnim stopama do dana podnošenja zahtjeva za raskid Ugovora.

Kome je namijenjena NLB Postepena štednja?

Ovaj štedni proizvod je namijenjen klijentima, koji žele da štede postupno, u skladu sa vlastitim željama i mogućnostima, a redovnim mjesečnim uplatama mogu ostvariti i dodatne pogodnosti.

Pogodnosti NLB Postepene štednje:

  • Mjesečne uplate po želji, uz mogućnost ugovaranja trajnog naloga;
  • Stimulativna kamatna stopa, koja iz godine u godinu raste i obračunava se na stanje štednje uvećano za iznos mjesečnih uplata.
Garancija sigurnosti za štednju u NLB Banci d.d.,Sarajevo je članstvo Banke u NLB Grupi, najvećoj slovenačkoj međunarodnoj finansijskoj grupaciji. Štedne uloge dodatno osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH, obzirom da je Banka članica programa osiguranja depozita i posjeduje Certifikat OD.