NLB Slobodna štednja

NLB Slobodna štednja je depozitni proizvod koji predstavlja oročenu štednju u KM i EUR valuti, koja omogućava neograničen broj uplata i povremene isplate u toku oročenja.

Promjenjivost kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Kamatnu stopu iz prethodnog stava zbirno čine: promjenjivi dio 12-mjesečni EURIBOR važeći na dan zaključenja ugovora i fiksni dio.
EURIBOR (skraćeno od Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu na međubankarskom tržištu u EUR zoni, po kojoj su prvoklasne banke spremne plasirati EUR novčana sredstva drugim prvoklasnim bankama na istom tržištu.
Ugovorne strane su saglasne da ukoliko 12-mjesečni EURIBOR dostigne negativnu vrijednost (bude manji od 0%), smatrat će se da je jednak 0 (0%), odnosno kamatna stopa koju će Banka obračunavati u tom slučaju bit će jednaka fiksnom elementu nominalne kamatne stope, definisanom u stavu 2 ovog člana.
Promjenjivost kamatne stope zavisi od promjene (porasta/smanjenja) 12-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 1 indeksni poen, utvrđenog na dan zaključenja ugovora, odnosno vrijednosti koja je primjenjena prilikom prethodne promjene kamatne stope u odnosu na vrijednost 12-mjesečnog EURIBOR-a na dan 01.06. tekuće godine.
Ukoliko u referentom periodu dođe do porasta/smanjenja 12-mjesečnog EURIBOR-a za 1 indeksni poen ili više, Banka će za isti rast/pad EURIBOR-a povećati/smanjiti ugovorenu kamatnu stopu.
Redovno usklađivanje promjenjivog dijela kamatne stope, 12-mjesečnog EURIBOR-a, Banka vrši jedanput godišnje i to na dan 01.06. tekuće godine.
U slučaju da dođe do izmjene ugovorene kamatne stope u skladu sa odredbama ovog člana, nova kamatna stopa će se početi primjenjivati od 01.08.tekuće godine i važit će sve do novog usklađivanja sukladno odredbama ovog Ugovora. Promjenljivost ugovorene kamatne stope je obavezujuća za sve ugovorne strane. O promjeni kamatne stope Banka će, najmanje 15 dana prije početka primjene nove kamatne stope, u pisanom ili elektronskom obliku obavijestiti sve ugovorne strane. Uz obavijest o promjeni kamatne stope Deponentu će se dostaviti i novi plan isplate depozita.

Nominalne i efektivne kamatne stope

Rok oročenja 13 mjeseci EKS* 25 mjeseci EKS* 37 mjeseci EKS*
Kamatna stopa 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,70% 0,70%
Minimalni iznos od 500,00 KM ili protuvrijednosti u EUR, EKS izračunat na 1.000,00KM
Slobodna štednja je namjenjena klijentima koji žele da su im sredstva uvijek na raspolaganju i da u toku perioda oročenja mogu uplaćivati i podizati novac sa istog oročenog depozita. * EKS izračunata je na iznos depozita 1.000,00 KM na rokove navedene u tabeli. Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate. Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.

Više mogućnosti, više slobode

Osnovne informacije

  • Minimalni iznos prve uplate: 500,00 KM ili protuvrijednost u EUR,
  • Rok oročenja sredstava: dugoročno, od 13, 25, 37 mjeseci,
  • Oročeni iznos: mogućnost povećanja i smanjenja glavnice odnosno depozita,
  • Pripis ili isplata kamate na kraju perioda oročenja,
  • Valute: KM, EUR.

Glavne prednosti

  • Namijenjena je svim klijentima, rezidentima i nerezidentima,
  • Mogućnost višekratnih uplata i isplata, do utvrđenog minimuma od 500,00 KM ili protuvrijednosti u EUR,
  • Mogućnost uplata putem trajnog naloga, bez čekanja u redovima.