NLB Slobodna štednja

NLB Slobodna štednja je depozitni proizvod koji predstavlja oročenu štednju u KM i EUR valuti,
koja omogućava neograničen broj uplata i povremene isplate u toku oročenja.

Promjenjivost kamatne stope

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja
depozita. Promjenjivost kamatne stope zavisi od objektivnih kriterija promjenjivosti
i to:


 • Promjene (porasta/smanjenja) 6-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 2 indeksna poena u odnosu
  na vrijednost 6-mjesečnog EURIBOR-a na dan zaključenja Ugovora. EURIBOR (skraćeno
  od Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu na međubankarskom
  tržištu u EUR zoni, po kojoj su prvoklasne banke spremne plasirati EUR novčana sredstva
  drugim prvoklasnim bankama na istom tržištu. Ugovorne strane su saglasne da se 6-mjesečni
  EURIBOR koji pređe u negativnu vrijednost iskazuje, odnosno računa kao kamatna stopa
  od 0%. U ugovor se unosi vrijednost 6-mjesečnog EURIBOR –a na dan zaključenja ugovora
   
 • Utvrđivanje visine 6-mjesečnog EURIBOR-a Banka vrši svakih 6 mjeseci na dane 31.03. i 30.09.
  tekuće godine.
 • Ukoliko u referentnom periodu dođe do porasta/smanjenja 6-mjesečnog EURIBOR-a za 2 indeksna
  poena ili više, Banka će za isti rast/pad EURIBOR-a povećati/smanjiti ugovorenu kamatnu
  stopu.
 • Ukoliko u referentom periodu ne dođe do porasta/smanjenja 6-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje
  2 indeksna poena, promjena kamatne stope se prolongira za naredni referentni period,
  pri čemu osnov za promjenu kamatne stope predstavlja razlika između visine 6-mjesečnog
  EURIBOR-a na dan zaključivanja ovog Ugovora, odnosno na dan posljednje prethodne promjene
  kamatne stope i visine 6-mjesečnog EURIBOR-a na zadnji dan tekućeg referentnog perioda.
 • Promjenljivost ugovorene kamatne stope je dvosmjerna i obavezujuća za obje ugovorne strane.
 • Uz obavijest o promjeni kamatne stope Deponentu će se dostaviti novi plan isplate depozita.

Nominalne i efektivne kamatne stope

Rok oročenja 13 mjeseci EKS* 25 mjeseci EKS* 37 mjeseci EKS*
Kamatna stopa 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,70% 0,70%
Minimalni iznos od 500,00 KM ili protuvrijednosti u EUR, EKS izračunat na 1.000,00KM

Slobodna štednja je namjenjena klijentima koji žele da su im sredstva uvijek na raspolaganju i da u toku
perioda oročenja mogu uplaćivati i podizati novac sa istog oročenog depozita.
* EKS izračunata je na iznos depozita 1.000,00 KM na rokove navedene u tabeli. Efektivna kamatna
stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate. Prije oročavanja
u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.

Više mogućnosti, više slobode

Osnovne informacije

 • Minimalni iznos prve uplate: 500,00 KM ili protuvrijednost u EUR,
 • Rok oročenja sredstava: dugoročno, od 13, 25, 37 mjeseci,
 • Oročeni iznos: mogućnost povećanja i smanjenja glavnice odnosno depozita,
 • Pripis ili isplata kamate na kraju perioda oročenja,
 • Valute: KM, EUR.

Glavne prednosti

 • Namijenjena je svim klijentima, rezidentima i nerezidentima,
 • Mogućnost višekratnih uplata i isplata, do utvrđenog minimuma od 500,00 KM ili protuvrijednosti
  u EUR,
 • Mogućnost uplata putem trajnog naloga, bez čekanja u redovima.