Štednja

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke d.d., Sarajevo je stimulisanje štednje. Oročite Vaš novac na rok koji Vam najviše odgovara, zavisno od namjene i visine kamatne stope. Obračun kamate se vrši mjesečno, a njena isplata se ugovara sa vlasnikom štednog uloga i vrši se prema ugovorenim rokovima iz ugovora o oročenju.
 
Oročite Vaš novac na rok koji Vam najviše odgovara.
NLB Rentna štednja je proizvod koji klijentu dozvoljava da štedi, a istovremeno prima rentu, tako što se ugovara periodična isplata kamate u toku oročenja
NLB Postepena štednja je štedni proizvod koji omogućava višekratne uplate u periodu oročenja, kao i dodatne pogodnosti ukoliko su mjesečne uplate redovne.
Slobodna štednja je namjenjena klijentima koji žele da su im sredstva uvijek na raspolaganju i da u toku perioda oročenja mogu uplaćivati i podizati novac sa istog oročenog depozita.
Dječija štednja namijenjena je Vašoj djeci koju na taj način već od malih nogu podstičete da razmišljaju o štednji i racionalnom trošenju.