NLB Tekući račun

Račun za svaki dan

Potrebna dokumentacija:

 • Kopija lične karte ili pasoša i
 • Potvrda o prebivalištu.

Uslovi za otvaranje i korištenje tekućeg računa

 • Otvaranje tekućeg računa bez naknade,
 • Raspolaganje sredstvima (uplate/isplate) bez naknade,
 • Besplatno odobrenje pozajmica po tekućem računu u iznosu do jednog mjesečnog priliva sredstava na račun,
Prikaži više

Tekući računi se otvaraju na osnovu redovnih i vanrednih priliva.

1

Tekući računi po osnovu redovnih priliva otvaraju se:

 • Kolektivno, na osnovu potpisanog ugovora o isplati ličnih primanja, zaposlenika između pravnog lica u kome zaposlenk radi i Banke;
 • Individualno, na osnovu zahtjeva za pojedinačno zaključivanje ugovora o tekućem računu;
 • Penzionerima na osnovu fotokopije rješenja o penziji ili posljednjeg penzijskog čeka.
2

Tekući računi po osnovu vanrednih priliva otvaraju se po osnovu priliva od:

 • Autorskih prava,
 • Patenata i tehničkih unapređenja,
 • Honorarnog, odnosno dopunskog rada po ugovoru o djelu,
 • Imovine i imovinskih prava,
 • Ostvarenog prava na primanja koja imaju socijalni karakter, invalidnina i ostalih naknada,
 • Stipendija, studentskih kredita i zarada preko omladinskih zadruga.
Pravo na otvaranje tekućeg računa kod NLB Banke d.d., Sarajevo imaju svi građani kao i zakonski zastupnik za maloljetno lice, koji imaju prebivalište ili boravište na području djelovanja Banke. Najveći broj usluga Banke građanima vezan je za tekuće račune. Građani koji primaju platu putem naših tekućih računa mogu brže i uz jednostavniju proceduru koristiti sve kreditne proizvode namjenjene građanima uz minimalno obezbjeđenje odobrenih kredita. Informacioni list prekoračenja Informacioni list žiro računi Informacioni list tekući računi