Potrošački namjenski kredit

Krediti su namijenjeni za kupovinu automobila, namještaja, bijele tehnike i ostale robe i usluga široke potrošnje.

    • Iznos do 100.000 KM
    • Rok otplate do 10 godina
    • Instrumenti obezbjeđenja ovise od iznosa i roka kredita, te statusa klijenta: lična mjenica dužnika, polisa osiguranja korisnika kredita ili sudužnik, ili drugi za Banku prihvatljiv instrument obezbjeđenja.
Informirajte se o paketima usluga Banke s kojima dobivate više usluga uz fiksnu vrlo povoljnu naknadu!

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informirajte na 0800 22 427.