Odbrojavate dane do svog novog doma?

Iskoristite najbolju ponudu NLB stambenih kredita.

NLB Stambeni kredit uz hipotekuIznos kredita Rok otplate NKS EKS
Od 10.000 do 300.000 Do 10 godina 2,75% 3,00%*


Bez naknade *EKS izračunata na iznos kredita 100.000 KM, uz rok otplate 10 godina i promjenjivu kamatnu stopu 2,75% (NKS), bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa za kredite osigurane hipotekom, uz troškove pribavljanja mjenice, izdavanja ZK izvatka i troškove procjene vrijednosti i nekretnine, osiguranja nekretnine za cijeli period trajanja kredita, notara i upisa hipoteke. Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva i zbirno je čine promjenjivi dio 12-mjesečni EURIBOR i fiksna marža.

Primjer izračuna mjesečnih anuiteta:

Kamatna stopa NKS promjenjiva
2,75% 3,25% 3,75%
Rok otplate 10 g. 12 g 15 g. 20 g. 25 g.
70.000 KM 670 588 492 415 360
100.000 KM 954 840 703 593 514
150.000 KM 1.431 1.259 1.054 889 771
200.000 KM 1.908 1.679 1.405 1.186 1.028
300.000 KM 2.862 2.518 2.108 1.779 1.542
NLB Stambeni kredit bez hipotekeIznos kredita Rok otplate NKS EKS
Do 70.000 Do 15 godina 4,95% 5,28%*
*EKS izračunata na  maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2 KM mjesečno), naknadu za obradu kredita (700 KM), troškove pribavljanja mjenice (5 KM). Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva i zbirno je čine promjenjivi dio 12-mjesečni EURIBOR i fiksna marža.

Primjer izračuna mjesečnih anuiteta:

Kamatna stopa

NKS 4,95% promjenjiva

Rok otplate 5 g. 7 g. 10 g. 12 g. 15 g.
20.000 KM 379 284 214 186 160
30.000 KM 567 425 319 279 238
40.000 KM 756 566 425 371 317
50.000 KM 944 708 531 463 396
70.000 KM 1.321 990 743 648 554


Uz do sada najnižu kamatnu stopu, obezbijedili smo i dodatne pogodnosti:

  • Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni (osim za stambene kredite bez hipoteke preko 10 godina)
  • Mogućnost odobravanja grace perioda od 6 mjeseci, u kojem se plaća mjesečno samo kamata
  • Omogućeno finansiranje i stanova u izgradnji

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informirajte na 0800 22 427.