NLB SMS

NLB SMS za stanovništvo je servis elektronskog bankarstva namijenjen klijentima NLB Banke d.d., Sarajevo koji omogućava siguran pristup transakcijskom računu i raspolaganju sredstvima, na mjestu i u vremenu, koje Vam najviše odgovara.

Glavne prednosti:

  • Brži i jednostavniji pristup bankarskim uslugama,
  • Ušteda u vremenu (izbjegavanje zadržavanja u Banci i čekanja u redu),
  • Ušteda u novcu (niža naknada za obavljene transakcije u odnosu na klasične naloge),
  • Sigurnost i potpuna kontrola finansijskog poslovanja, uz primjenu najsavremenijih tehnologija zaštite.

NLB SMS za stanovništvo

NLB SMS omogućava potpunu mobilnost korisnika tako da na moderan i praktičan način, 24 sata dnevno, imate pristup svom transakcijskom računu. Slanjem ključne riječi STANJENLB (velikim slovima) sa svog mobitela na jedan od sljedećih brojeva: BH TELECOM 062 331 123,HT ERONET 063 999 037, MOBIS/M-TEL 065 924 086 možete dobiti pregled zadnje tri promjene koje su zabilježene i informaciju o trenutnom stanju na Vašem transakcijskom računu (poruku naplaćuje mobilni operater u skladu sa svojim tarifnikom naknada). Molimo Vas da popunjene obrasce za pristup servisu predate u najbližu poslovnicu Banke.
Nermina Mujkić nermina.mujkic@nlb.ba tel: +387 35 259 333 fax: +387 35 302 802
Almedina Smajić almedina.smajic@nlb.ba tel: +387 33 720 333 fax: +387 35 302 802