NLB Svi putevi do banke

Uz elektronsko bankarstvo iz svoga doma, kancelarije ili bilo kog drugog mjesta, Banka Vam je dostupna 24h na dan svaki dan u godini

NLB Poslovnice Vam omogućavaju savjetovanje, informacije o ponudi banke, i sve bankarske usluge uz ljubazno i profesionalno bankarsko osoblje

Najjednostavniji put do gotovine

U cilju unapređenja kvalitete naših usluga, obezbijedili smo mogućnost novog načina korištenja usluga Banke, kreiranjem posebne ponude seta usluga pod nazivom lično bankarstvo.

Uz elektronsko bankarstvo iz svoga doma, kancelarije ili bilo kog drugog mjesta, Banka Vam je dostupna 24h na dan i putem mobilnog telefona odnosno usluge M-Bank

Brži i jednostavniji pristup bankarskim uslugama

Zabrinuti ste za vrijedne predmete i povjerljive dokumente što ih čuvate kod kuće? Dragocjenosti mogu biti sigurno pohranjeni u našim sefovima.