NLB Banka Sarajevo - Prijava za prijem u radni odnos
NLB Banka d.d. Sarajevo

Prijava za prijem u radni odnos

Generalni podaci

Za koju od navedenih opcija želite konkurisati?

Grad/mjesto rada za koje se prijavljujete

Na koje radno mjesto se prijavljujete?

Lični podaci

Prezime *

Ime *

Datum rođenja: *

Državljanstvo *

Adresa stanovanja

Grad stanovanja

Kontakt telefon *

E-mail adresa *

Vozačka dozvola *

Obrazovanje/edukacija

Stručna sprema *

Fakultet/škola *

Stečeno zvanje *

Dokaz o stručnoj spremi *

Radno iskustvo

Posjedujem radno iskustvo

(Molimo da radno iskustvo upisujete hronološki unazad počevši od trenutnog zaposlenja)

Specijalistički certifikati/licence

Naziv specijalističkog certifikata/licence

Naziv specijalističkog certifikata/licence:

Dodaj certifikat

Poznavanje rada na računaru

BI *

MS Excel *

MS Power Point *

MS Word *

MS Project *

Znanje stranih jezika

Jezik

Nivo

Jezik:

Nivo:

Dodaj jezik

Dodatna pitanja

Da li ste već ranije konkurisali u NLB Banka dd?

Dokumenti

Biografija *

Pismo motivacije

Preporuke bivših poslodavaca

Saglasan sam da NLB Banka d.d. Sarajevo može pohraniti i obrađivati moje lične podatke date Banci prilikom apliciranja za posao/angažman. Obrada ličnih podataka obuhvata pravo NLB Banke d.d. Sarajevo na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i korištenje ličnih podataka u selekcijske svrhe. Također, potvrđujem da su svi navedeni podaci dati u ovom prijavnom obrascu istiniti i tačni. Saglasnost se daje na neodređeno vrijeme, i ista može biti opozvana isključivo pismenim putem.

Pošalji

Molimo ispunite sva obavezna polja.