Sefovi

Sefovi – za miran san!
NLB sefovi nude apsolutnu sigurnost i diskreciju za čuvanje Vaših vrijednosti i dragocijenosti

NLB Sefovi

NLB Banka d.d., Sarajevo raspolaže sefovima različitih dimenzija.
Sefovi su posebni čelični pretinci u sigurnom i zaštićenom prostoru Banke.

 • Da bi pravno lice zakupilo sef potrebno je da ima otvoren transakcijski račun kod NLB Banke d.d., Sarajevo
 • Odluka o zakupu sefa
 • Rješenje o registraciji
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje
 • Zahtjev za odobrenje najma sefa (popunjava se u Banci)
 • Ovjerena kopija lične karte i prijave boravišta (CIPS) direktora ili drugog lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica kao i osoba ovlaštenih za raspolaganje koje odredi direktor pravnog lica.
 • Zakup sefa se može ugovoriti na određeno vrijeme od 1 do 12 mjeseci
 • Zakup sefa ne može se koristiti kraće od 30 dana
 • Pristup sefu može biti radni dan (ponedeljak – petak)
 • Lokacije pristupa sefovima su:

Filijala Tuzla, agencija Centar, Ulica Maršala Tita br.34, Tuzla
Filijala Sarajevo, agencija Centar, Ulica Džidžikovac br.1, Sarajevo

 • Zakupnina sefa se plaća unaprijed, za ugovoreni period, uvečana za stopu 17 procentnih poena PDV-a.
 • Mjesečna zakupnina sefa zavisi od veličine sefa, kao i od toga da li je korisnik sefa domaće ili strano fizičko ili pravno lice:

Napomena

U sefu se ne smiju čuvati:

 • stvari koje ugrožavaju sigurnost Banke i drugih sefova,
 • predmeti koji se kvare, hrđaju, šire neprijatan miris,
 • zapaljive, eksplozivne stvari,
 • tekućine.Banka garantuje sigurnost pohranjenih stvari u sefu.
Odgovorna je za naknadu štete u slučaju krađe, poplave ili požara.

Troškovi i uslovi

Mjesečna zakupnina sefa zavisi od veličine sefa:

Domaća fizička lica
Mali sefovi
20 KM + PDV
Srednji sefovi
40 KM + PDV
Veliki sefovi
60 KM + PDV