Kratkoročni kredit za obrtna sredstva
NLB Banka d.d. Sarajevo

 

Kome je namijenjen kratkoročni kredit za obrtna sredstva?

Kratkoročni kredit za obrtna sredstva namijenjen je primarno za pravna i građansko pravna lica – Corporate, SME i Micro klijente.

Kratkoročni kredit za obrtna sredstva

Iznos kredita

Maksimalan iznos zavisi od finansijske situacije klijenta, svrhe finansiranja, te od visine prihoda koje klijent ostvaruje u određenom vremenskom periodu

Rok otplate

Maksimalno do 12 mjeseci

Način korištenja

Jednokratno do odobrenog iznosa

Način otplate

  • U jednakim ratama
  • U jednakim anuitetima
  • Jednokratno po dospijeću
  • U nejednakim ratama

Promjenjivost kamatne stope

Fiksna kamatna stopa

Valuta

KM

 

Visina naknada definisana je Odlukom o tarifi naknada za usluge NLB Banke d.d., Sarajevo

 

Moguće je produžiti rok kredita do maksimalno 12 mjeseci.