Kreditne kartice za pravna lica
NLB Banka d.d. Sarajevo

Osnovne informacije i prednosti

  • Korisnik kartice samostalno imenuje krajnje korisnike kartica;
  • Ukupno odobreni limit korisniku određuje Banka, a korisnik business kartice samostalno određuje individualne limite za krajnje korisnike business kartica;
  • Bezgotovinsko plaćanje koje uključuje i plaćanje preko interneta do iznosa raspoloživih sredstava na business kartici;
  • Podizanje gotovine u okviru maksimalnog dnevnog limita;
  • Otplaćeni iznos kredita se može ponovo koristiti;
  • Jednostavno i lako praćenje troškova poslovanja;
  • Korisnicima business kartica se ne obračunava redovna kamata.
  • Kartica sadrži chip i 3-D Secure standard koji pruža dodatnu sigurnost prilikom on-line plaćanja;
  • Banka je omogućila aktiviranje usluge SMS obavještenja koja podrazumjeva da krajnji korisnik kartice prima SMS poruku o izvršenoj transakciji neposredno nakon obavljene kupovine ili podizanja gotovine.