Sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom obavljamo efikasno posredstvom S.W.I.F.T-a (međunarodna organizacija sa sjedištem u Belgiji),
koja pruža sigurnu mrežu za razmjenu nacionalnih ili
međunarodnih naloga za plaćanje.

Preduslovi

Ukoliko, kao pravno lice želite izvršiti plaćanje u inostranstvo, neophodno je da:
 

 • imate račun, predračun ili ugovor iz koga proizilazi plaćanje
 • osigurate sredstva za pokriće uplate na svome računu u Banci,
 • donesete ovjeren i potpisan obrazac 1450 koji će Vam naši zaposlenici pomoći da popunite

Svim pravnim licima koja imaju otvoren transakcioni račun u Banci posredstvom koga vrše platni promet u zemlji, kod potrebe prvog plaćanja u inostransvo, automatski otvaramo devizni račun.

Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo /ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima obezbijedjeno pokriće/ dostavljen u prostorije Banke:

 • do 15:00 časova, izvršava se istog radnog dana
 • poslije 15:00 časova, izvršava se istog radnog dana, a najkasnije sutradan.
   

NLB Banka d.d., Sarajevo nudi valutu naloga za plaćanje:

 • T+2 (dva bankarska radna dana od datuma izvršenja)
 • T+1 (slijedeći bankarski radni dan)
 • T+0 (tekući radni dan)

Rok za prijem naloga za plaćanje u inostranstvo:

 • koji se izvršavaju sa valutom T+0 10:00 časova
 • koji se izvršavaju sa valutom T+1 15:00 časova
 • koji se izvršavaju sa valutom T+2 15:00 časova
   

Potvrda o izvršenom plaćanju ( kopija SWIFT-a) može se dobiti isti dan.  Nalozi za plaćanje podnose se najkasnije na dan valute, odnosno u skladu sa rokovima prijema naloga. Ako je datum valute (tj. dan izvršenja naloga) praznik, odnosno neradni dan u BiH, FBiH, ili neradni dan u mjestu izvršenja naloga ili dan kad Banka u skladu sa svojim internim aktima ne radi, nalog će se izvršiti prvog radnog dana koji slijedi iza dana naznačenog u nalogu. Prilikom izvršavanja naloga za plaćanje u inostranstvo, Banka zadržava pravo izmjene datuma valute, ako je dan izvršenja naloga u odredišnoj zemlji primaoca neradni dan.

Naplate iz inostranstva u korist računa klijenata, Banka izvršava prema datumu valute, ukoliko su svi podaci na nalogu ispravni, a najkasnije sutradan ujutro.

Ukoliko nedostaju odredjeni podaci neophodni za obradu doznake, sredstva ostaju nerasporedjene na računu Banke sve do momenta dok od strane banke nalogodavca ne budu dostavljeni dodatni podaci.


Za devizne naplate iz inostranstva obavezno dostavite svojim partnerima slijedeće podatke:

 • punu naziv i adresu
 • IBAN ili broj računa
 • SWIFT adresu NLB Banke d.d., Sarajevo /TBTUBA22/

Banka prihvata sve vrste loro čekova i šalje ih na naplatu. Period čekanja je do 30 dana što zavisi od izdavaoca čekova.

Kontakt telefon:
+387 35 259 298
+387 35 259 703

E-mail:
azra.selimovic@nlb.ba
ivana.plauc@nlb.ba

Za klijente Banke, pravna lica, kupo-prodaju EUR-a vršimo po srednjem kursu kursne liste Centralne banke BiH a za ostale valute primjenjujemo kupovni odnosno prodajni kurs važeče kursne liste NLB Banke d.d., Sarajevo na dan kada se transakcija obavlja.