Platni promet

NLB Banka d.d., Sarajevo vrši sve usluge iz domena domaćeg i međunarodnog platnog prometa. Zahvaljujući savremenoj informatičkoj podršci, obučenim kadrovima, dugogodišnjem obavljanju ovih poslova i rasprostranjenoj mreži poslovnih jedinica, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu trenutno koristi više od 10.000 pravnih lica.
U zemlji
NLB Banka d.d., Sarajevo je među prvih 6 banka u BiH dobila dozvolu za obavljanje transakcija niskog i srednjeg rizika
Sa inostranstvom
Platni promet sa inostranstvom obavljamo efikasno posredstvom S.W.I.F.T-a (međunarodna organizacija sa sjedištem u …
Lista kontokorentnih i korespondentnih banaka