NLB SMS

NLB SMS za poslovna lica je servis elektronskog bankarstva namijenjen klijentima NLB Banke d.d., Sarajevo koji omogućava siguran pristup transakcijskom računu i rasplolaganju sredstvima, na mjestu i u vremenu, koje Vam najviše odgovara.

Glavne prednosti:

  • Brži i jednostavniji pristup bankarskim uslugama,
  • Ušteda u vremenu (izbjegavanje zadržavanja u Banci i čekanja u redu),
  • Ušteda u novcu (niža naknada za obavljene transakcije u odnosu na klasične naloge),
  • Sigurnost i potpuna kontrola finansijskog poslovanja, uz primjenu najsavremenijih tehnologija zaštite.

NLB SMS za stanovništvo

NLB SMS za stanovništvo je servis elektronskog bankarstva namijenjen klijentima NLB Banke d.d., Sarajevo koji omogućava siguran pristup transakcijskom računu i rasplolaganju sredstvima, na mjestu i u vremenu, koje Vam najviše odgovara.NLB SMS omogućava potpunu mobilnost korisnika. Slanjem ključne riječi STANJENLB (velikim slovima), sa svog mobitela, na jedan od slijedećih brojeva: BH TELECOM 062 331 123 HT ERONET 063 999 037 MOBIS/M-TEL 065 924 086 Možete dobiti informacije o stanju i promjenama na Vašem računu. Na moderan i praktičan način, 24 sata dnevno, imate pristup svom transakcijskom računu. Molimo Vas da popunjene obrasce predate u najbližu poslovnicu Banke.

Nermina Mujkić
nermina.mujkic@nlb.ba
tel: +387 35 259 333
fax: +387 35 302 802
Almedina Smajić
almedina.smajic@nlb.ba
tel: +387 33 720 333
fax: +387 35 302 802