NLB Proklik

Omogućava brzo, jednostavno, povoljno i sigurno poslovanje sa Bankom

Kome su namjenjeni:

NLB Proklik predstavlja nezaobilazan i savremeni način upravljanja platnim prometom, 24 sata, 7 dana u sedmici uz visok stepen zaštite podataka.
Prikaži više

Glavne prednosti:

  • Ušteda vremena: imate pristup svojim računima sa bilo kojeg mjesta, 24 sata na dan, sedam dana u sedmici, preko računara ili mobitela,
  • Sigurnost: servis je maksimalno zaštićen,
  • Prilagodljivost: svaki od servisa može se prilagoditi Vašim specifičnim potrebama,
  • Smanjenje troškova: korištenje elektronskih kanala komunikacije zanačajno doprinosi smanjenju Vaših troškova.

NLB Proklik-om možete ostvariti:

  • uvid u stanje na svojim računima,
  • plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim ili datumom unaprijed u unutrašnjem i/ili platnom prometu sa inostranstvom,
  • pregled prometa na računima,
Prikaži više

Pristupanje NLB Proklik:

Usluge elektronskog bankarstva, NLB Proklik za poslovna lica možete koristiti ukoliko imate otvoren transakcijski račun u NLB Banci d.d., Sarajevo i predate potpisanu dokumentaciju (pristupnicu i generalnu narudžbenicu). Saglasnost za prihvatanje uslova korištenja elektronskog bankarstva korisnik daje potpisivanjem Pristupnice i Generalne narudžbenice.Obrasce navedene dokumentacije možete dobiti na šalterima Banke ili ovdje:
Prikaži više

Za dodatne informacije

Nermina Mujkić
nermina.mujkic@nlb.ba
tel: +387 35 259 333
fax: +387 35 302 802
Almedina Smajić
almedina.smajic@nlb.ba
tel: +387 33 720 333
fax: +387 35 302 802