Dugoročni krediti

Dugoročni krediti se odobravaju za finansiranje
dugoročnih potreba malih i srednjih preduzeća (SME),
kao i velikih privrednih subjekata (Corporate).