Krediti – pravna lica

Kreditni asortiman Banke je kreiran prema potrebama pravnih lica, tako da pruža potporu cjelokupnom poslovanju privrednih subjekata, počev od prevazilaženja problema sa likvidnošću, nabavke repromaterijala, finansiranja proizvodnje i prodaje, izvoza, nabavke opreme, do investicionog ulaganja u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

Dugoročni krediti se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima u KM po srednjem kursu Centralne banke BiH za EUR na dan otplate.

Obračun kamata se vrši dekurzivno primjenom linearne metode.

Kratkoročni krediti

Za finansiranje deficita obrtnih sredstava

Dugoročni krediti

Finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava
Najniža kamatna stopa

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koju korisnici kredita trebaju dostaviti su:

  • zahtjev za kredit,
  • statusna dokumentacija,
  • ekonomsko-finansijska dokumentacija (izvještaji za prethodna tri obračunska perioda),
  • dokumenti u vezi instrumenata osiguranja urednog vraćanja kredita,
  • investicioni projekat ukoliko se radi o investicijskim kreditima.

Instrumenti obezbjeđenja

Instrumenti obezbjeđenja mogu biti:

  • mjenice,
  • novčani depoziti.
  • garancija druge banke ili solventne firme,
  • hipoteka,
  • dragocjenosti i sl.

Prioritet kod odobravanja imaju mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom, izvozom i koja će kreditnim sredstvima omogučiti dodatno zapošljavanje radno sposobnog stanovništva.

Prikaži više