Nenamjenski depoziti

Za sva pravna lica koja žele da upravljaju efikasno svojim novčanim tokovima

Depoziti (po viđenju) – bez kamate

Oročena sredstva

za KM / EUR EKS *
na rok od 1 do 3 mjeseca 0,00% 0,00%
na rok od 4 do 6 mjeseca 0,10% 0,10%
na rok od 7 do 12 mjeseca 0,20% 0,20%
na rok od 13 do 24 mjeseca 0,40% 0,40%
na rok od 25 do 36 mjeseca 1,00% 1,00%
na rok od 37 i više
(izračun na 60 mjeseci)
1,30% 1,30%

* EKS izračunata na iznos depozita 1.000,00 KM, odnosno protuvrijednot u EUR, max.rok i uz isplatu kamate i na kraju oročenja.

Za oročene depozite u ostalim valutama (USD, CHF i ostalo) kamatna stopa se utvrđuje krajem tekućeg mjeseca i važi za naredni mjesec:

za USD u visini 45% Libor-a;
za GBP u visini 70% Libor-a;
za CHF u visini 50% Libor-a;
za ostale valute u visini 80% eurotržišne stope.

Ugovorena kamatna stopa je važeća za period trajanja ugovora.

Za položenu protuvrijednost u domaćoj valuti na ime otvaranja akreditiva za tekuća plaćanja u inostranstvu, Banka plaća kamatu koju plaća na depozit po viđenju.

Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate. Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.

Kamatne stope na kratkoročno oročene depozite su fiksne i izražene na godišnjem nivou.
Kamatne stope na dugoročno oročene depozite su promjenjive i izražene na godišnjem nivou.

Ukoliko u toku trajanja Ugovora o dugoročno oročenom depozitu dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, Banka će po proteku ugovorenog roka oročavanja ili u slučaju razročenja oročenog depozita iskazanog u EUR-ima isplatitu izvršiti u KM protuvijednosti, prema važećem srednjem kursu za EUR Centralne Banke BiH na dan isplate.