Namjenski depoziti

Za sva pravna lica koja žele da upravljaju efikasno svojim novčanim tokovima

Osnovne informacije

Kamatna stopa na depozite sa posebnom namjenom utvrđuje se ugovorom između Banke i deponenata pod uslovom da je tim ugovorom utvrđen krajnji rok i namjena, s tim da se oročavanje može vršiti samo na rok duži od 12 mjeseci.

Ukoliko u toku trajanja Ugovora o dugoročno oročenom depozitu dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, Banka će po proteku ugovorenog roka oročavanja ili u slučaju razročenja oročenog depozita iskazanog u EUR-ima isplatu izvršiti u KM protuvijednosti, prema važećem srednjem kursu za EUR Centralne Banke BiH na dan isplate.