Depoziti – pravna lica

Ukoliko imate slobodnih novčanih sredstava na Vašem transakcionom računu, Banka Vam nudi da ih oročite na period za koji pretpostavljate da Vam neće biti neophodna u poslovnom procesu. Ostvarit ćete veću kamatu nego da ih držite kao sredstva po viđenju.
Pored toga na osnovu namjenski oročenog depozita kao obezbjeđenja možete dobiti najpovoljniji kredit gdje je stopa na kredit veća samo za 2,5%.


EKS na period od 12 mjeseci na iznos od 300.000 KM je 4,42%. Oročeni depozit ne može biti manji od 100,00 KM, odnosno od protuvrijednosti od 100,00 KM izražene u stranoj valuti. Na sve a vista i oročene depozite obračun kamata se vrši dekurzivno primjenom linearne metode.

Prilagodljiva ročnost u skladu s Vašim potrebama
Oročenje na rok duži od 12 mjeseci uz povoljnu kamatnu stopu