NLB Banka Sarajevo - NLB E-Commerce – Poboljšaj svoje poslovanje
NLB Banka d.d. Sarajevo

Aplicirajte za E-commerce podršku

Ukoliko želite biti tamo gdje su vaši klijenti, ponudite svoje proizvode na internetu, pokrenite vlastitu internet prodavnicu, gdje će vaši proizvodi i usluge biti dostupni još većem broju potencijalnih kupaca. Omogućite im kupovinu platnim karticama na web stranici, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici bez vremenskog ograničenja za prodaju.

Pomoći ćemo vam u izradi vlastitog web shop-a i integraciji rješenja, pružiti ćemo vam marketinšku podršku, te edukacije za korištenje i benefite E-commerce usluge, kao i ostalu podršku i savjetovanje u svim fazama integracije i korištenja usluge kako biste u konačnici i unaprijedili svoje poslovne rezultate.

Molimo vas popunite obrazac potrebnim podacima. Razmatrat ćemo prijave koje su poslane samo putem ovog obrasca.

Obavezni podaci

Naziv kompanije *

Sjedište *

Poštanski broj *

Porezni broj *

Web stranica *

Ime i prezime odgovorne osobe *

Ime i prezime kontakt osobe *

Kontakt e-mail adresa *

Kontakt telefon *

Da li ste poslovali pozitivno u zadnje tri godine? *

DA

NE

Jeste li klijent NLB-a? *

DA

NE

Imate sjedište kompanije u BiH? *

DA

NE

Da li su vam svi računi bili aktivni u posljednjih 12 mjeseci? *

DA

NE

Da li se vodi sudski postupak protiv vlasnika kompanije? *

DA

NE

Kratak opis proizvoda i usluga koje ćete nuditi *

Ukratko opišite proizvode ili usluge koje ćete nuditi na novom webshopu.

Da li već posjedujete web shop? *

DA

NE

Ukupan promet preko web shopa u 2021. godini*

Prosječan iznos transakcije realizovane preko web shopa u 2021.godini *

Očekivani promet preko web shopa u 2022.godini *

Saglasan/a sam da se moji lični podaci za učešće u projektu E-Commerce podrške mogu koristiti u svrhu selekcije i objavljivanja na stranici Banke, kao i za ostale svrhe definisane u ovim odredbama.

Saglasan sam sa Pravilima i uslovima za dodjelu E-Commerce podrške u okviru projekta E-Commerce – Poboljšaj svoje poslovanje.

Potvrđujem da sam vlasnik materijala koje ću potencijalno pružiti u svrhu učešća u projektu i saglasan/a sam da NLB Banka d.d., Sarajevo može koristiti iste u svrhu projekta u periodu njegovog trajanja ili do 31.12.2022.

Samo one aplikacije koje su u potpunosti validne biti će uključene u selekciju.

Pošalji prijavu

Molimo ispunite sva obavezna polja.