Finansijski kalendar
NLB Banka d.d. Sarajevo

FINANSIJSKI KALENDAR - NLB Banka d.d., Sarajevo

Redni brojPlanirani datum objave*Vrsta objave
1.Petak, 31. maj 2024.Revidirani godišnji finansijski izvještaj nezavisnog vanjskog revizora za 2023. godinu
2.Petak, 26. april 2024.Skraćeni izvještaj nezavisnog vanjskog revizora za 2023. godinu
3.Petak, 15. mart 2024.Nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za 2023. godinu
4.Srijeda, 29. maj 2024.Redovna Godišnja Skupština Banke
5.Petak, 31. maj 2024.Objavljivanje podataka i informacija NLB Banke d.d., Sarajevo za 2023. godinu **
   
*Navedeni su planirani datumi objava. Aktuelni datumi se mogu razlikovati od gore navedenih.
**Podaci i informacije čija se objava zahtijeva Odlukom FBA o objavljivanju podataka i informacija banke

FINANCIAL CALENDAR - NLB Banka d.d., Sarajevo

NumberPlanned date of publishing*Type of publication
1.Friday, May 31, 2024 Audited annual financial report of an independent external auditor for 2023
2.Friday, April 26, 2024Short independent Auditor's Report for 2023
3.Friday, March 15, 2024Unaudited annual report for 2023
4.Wednesday, May 29, 2024Annual Bank's Assembly meeting
5.Friday, May 31, 2024Publication of data and information of NLB Bank d.d., Sarajevo for 2023**
   
*The dates are indicative only and are subject to change. Actual dates can be different from those mentioned above.
**Publication of data and information required by the decision on the publication of data and information of a bank (Federal Banking Agency)