NLB Kontakt centar

U skladu sa opredjeljenjem da kontinuirano unapređuje kvalitet svojih usluga, NLB Banka d.d., Sarajevo je uvela Kontakt centar,
kao novi i savremen način komuniciranja sa svojim klijentima, pravnim i fizičkim licima.



Na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 0800 22 427, gdje u najkraćem mogućem roku, možete
dobiti sve tražene informacije korištenjem izbornika na govornom automatu.

Na raspolaganju Vam je prijatan bankarski savjetnik, koji će Vam pružiti sve informacije o cjelokupnoj ponudi proizvoda i
usluga Banke i predložiti Vam optimalna finansijska rješenja uvažavajući Vaše potrebe i želje.

Kontakt centar je multimedijalni pozivni centar koji omogućava efektivno upravljanje ne samo telefonskim
pozivima već i dvosmjernu komunikaciju sa klijentima putem drugih kanala kao što su e-mail, fax i sms.


Kontakt centar Vam može pružiti sljedeće informacije:

  • radno vrijeme i adrese svih poslovnica,
  • osnovne informacije o kreditiranju i štednji,
  • kamatne stope,
  • informacije o stanju na računima fizičkih i pravnih lica



Prikaži više