Društvena odgovornost

Prijava za donaciju/sponzorstvo

NLB Banka d.d. Sarajevo, kao članica NLB Grupe, ima važnu društveno odgovornu misiju da uz dobre rezultate Banke doprinese boljem kvalitetu života šire društvene zajednice u kojoj posluje. Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Banke definiše osnovna područja održivog poslovanja NLB Banke d.d. Sarajevo.NLB Grupa je odgovorna prema svojim klijentima, zaposlenima i društvenom okruženju, te želi postati njihov odgovoran i marljiv mentor. NLB Banka posvećuje posebnu pažnju znanju i cjeloživotnom učenju. Ključni stubovi društveno odgovornog poslovanja NLB Banke su briga za svoje zaposlene i zaštita zakonitosti i integriteta, kao i promovisanje poduzetništva, povećavanje finansijske pismenosti i mentorstva, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima i zaštiti kulturne baštine.

Sponzorstvima i donacijama u NLB Banci podržavamo održive projekte šireg društva u okvirima koje propisuje Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Grupe.Sponzorstva i donacije sastavni su dio implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti NLB Banke kojom NLB Banka u široj društvenoj zajednici predstavlja imidž Banke koja je usko povezana sa ciljanom javnošću. NLB Banka ne odobrava sponzorstva i donacije za podršku političkim strankama, vjerskim zajednicama i organizacijama. NLB Banka podržava samo projekte koji su kompatibilni sa vrijednostima Banke i kroz koje Banka može izraziti svoj identitet.U skladu sa poslovnim ciljevima Banke, definisani su sljedeći ključni stubovi Politike korporativne društvene odgovornosti, te sadržaji u okvirima kojih se potpisuju ugovori o sponzorstvu i donaciji:

  – briga o zaposlenima NLB Banke,
  – povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima,
  – humanitarne aktivnosti,
  – podrška sportskim klubovima i sportskim aktivnostima,
  – promocija zdravog društva i sredine,
  – podrška aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku,
  – održavanje zakonitosti i integriteta poslovanja NLB Banke.


  4. Ključni stubovi funkcionisanja Politike korporativne društvene odgovornosti

  Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti. Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su: briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.  4.1. Briga o zaposlenima

  U smislu brige o svojim zaposlenima, NLB Banka nastoji osigurati visok kvalitet u području upravljanja ljudskim resursima i usklađenosti sa standardima organizacije koja se razvija kroz sticanje novih znanja. U okviru brige o zaposlenima, NLB Banka posvećuje veliku pažnju i osiguranju pozitivne klime među zaposlenima, etičnom poslovanju, jednakosti zaposlenih, sprečavanju bilo kakvih neprijateljstava i nasilja nad zaposlenima, te promovisanju slobode govora. Osiguravanjem zadovoljstva zaposlenih poslom, garantujemo njihovo lično zadovoljstvo i time bolju efikasnost.  4.2. Zaštita zakonitosti i integriteta

  Zaštita zakonitosti, usklađenosti poslovanja i integriteta ključna je za poslovanje NLB Banke. Svaki zaposleni NLB Banke odgovoran je za postupanje u skladu s Kodeksom ponašanja NLB Grupe. NLB Banka Sarajevo usvojila je Politiku o upravljanju sukobom interesa i sprečavanju korupcije u NLB Banci d.d. Sarajevo koja definiše pojmove korupcije, koruptivnih radnji i sukoba interesa, te propisuje pravila za zaposlene i potrebno ponašanje zaposlenih kada naiđu na korupciju ili sukob interesa.  4.3. Povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima

  Promovišući finansijsku pismenost i mentorstvo, NLB Banka saopštava svojim klijentima važnost onih koji stoje uz nas u dobru i u zlu – u svemu što dolazi. Posvećeni mentori će nam pomoći u savladavanju izazova, razvijanju naših potencijala i postizanju odličnih rezultata. Cilj je pružiti savjetovanje klijentima na način koji je njima razumljiv i saopštavati im to na transparentan način.  4.4. Humanitarne aktivnosti

  Na području humanitarne aktivnosti, NLB Banka podržava sljedeća područja:

  – zdravstvene ustanove,

  – socijalne ustanove,

  – obrazovanje djece i mladih,

  – zaštitu kulturnog nasljeđa i promociju kulturnih događaja:

   – izložbe,

   – priredbe,

   – festivali.  4.5. Podrška vrhunskim sportovima i sportovima za mlade

  Sportovi koje podržava NLB Banka u okviru podrške vrhunskim sportovima i sportovima za mlade:

  – košarka,

  – fudbal,

  – rukomet,

  – odbojka,

  – atletika,

  – tenis,

  – borilački sportovi.  4.6. Svijest o zaštiti životne sredine

  NLB Banka nastoji smanjiti korištenje prirodnih resursa i kroz restrukturiranje, racionalizaciju poslovnih i prirodnih resursa, te mjere smanjenja troškova. Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti. Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su: briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.

Sponzorstva u NLB Banci posmatraju se kao partnerstva koja su korisna za sponzorisanu osobu/ organizaciju, sponzora i društvo u cjelini. U sponzorstvima i donacijama se fokusiramo na ključne ciljne stubove definisane kao ciljna područja na kojima Banka želi sprovesti svoju misiju na području društvene odgovornosti:

  – pomoć i podrška sportskim udruženjima, vrhunskim sportistima i mladima u sportskim disciplinama, koji postižu vrhunske rezultate i gdje konkurentske banke nisu uključene kao sponzori. U vrijeme potpisivanja ove Politike, NLB Banka je podržavala sljedeća sportska udruženja: fudbalske klubove, košarkaške klubove, teniske klubove i turnire, odbojku i rukomet, atletiku, te borilačke sportove. U cilju optimizacije integriteta brenda u vezi sa sportskim sponzorstvima, podrška se osigurava vrhunskim i mladim sportistima prvenstveno iz istih sportskih udruženja koja su dobila podršku kao udruženja.

  – zaštita kulturnog nasljeđa i podrška kulturnom razvoju sa visokim medijskim potencijalom i vidljivošću,

  – mentorstvo i prenos znanja.Donacija je doprinos koji darujemo primaocima u gotovini ili u naturi (u obliku proizvoda, roba ili usluga) u humanitarne, socijalne, dobrotvorne, naučne, obrazovne, zdravstvene, sportske, kulturne i ekološke svrhe. Donacije su sredstva koja se daruju bez očekivanja bilo kakvih usluga zauzvrat. Donacije su prvenstveno namijenjene humanitarnim organizacijama sa naglaskom na projekte usmjerene na poboljšanje životnih uslova i spašavanje života, dobrotvorne organizacije koje pomažu ugroženim i zapostavljenim društvenim grupama, organizacijama koje promovišu i brinu o boljoj zdravstvenoj zaštiti i projektima očuvanja prirode.

Sa svojim donacijama NLB Banka želi pružiti pomoć najranjivijim grupama u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa društveno odgovornim ponašanjem NLB Banke na sljedećim područjima:

  – mentorstvo i prenos znanja,

  – projekti poboljšanja životnih uslova i zdravstvene zaštite,

  – zaštita socijalno ugroženih grupa,

  – zaštita kulturnog nasljeđa.Odobrene donacije