Često postavljana pitanja

„3-D Secure“ je međunarodni standard sigurnosti, podržan od strane Visa i MasterCard (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”) i koristi se za autentifikaciju korisnika prilikom online plaćanja karticom. Razvijen je sa ciljem smanjenja rizika od neovlaštenog korištenja kartice od strane trećih lica.

„3-D Secure“ može koristiti svaki vlasnik kartice ili ovlašteno lice NLB Visa i MasterCard platne kartice (debit, revolving, gold, business). Da biste koristili 3-D Secure, nije potrebno da dobijete novu karticu, možete ga koristiti sa već postojećom debitnom ili kreditnom Visa ili MasterCard karticom.

„3-D Secure“ on-line kupovine omogućava veći stepen sigurnosti, tako što pri svakoj kupovini provjeri autentifikaciju vlasnika kartice na osnovu lične poruke i lozinke. Zato vlasnik kartice mora osigurati tajnost svoje lozinke, lične poruke, podataka aktivacije i drugih podataka za verifikaciju dobijenih u svrhu primjene „3-D Secure“ standarda, jer u suprotnom postoji mogućnost zloupotrebe pri poslovanju sa „3-D Secure-om“. Ovakva metoda predstavlja poboljšanje nivoa zaštite protiv neovlaštene upotrebe, kako za vlasnike kartica, tako i za trgovce u procesu online kupovine.

Da biste koristili „3-D Secure“, najprije ga morate aktivirati, jednostavnom procedurom prilikom prve kupovine kod online trgovca koji omogućava upotrebu „3-D Secure-a“. Nije potrebno instalirati novu opremu i software. Više o aktivaciji i daljoj upotrebi pogledajte u nastavku.

Uslovi korištenja su navedeni na dnu stranice. Pažljivo pročitajte Uslove korištenja i samo u slučaju da ste saglasni sa istim, aktivirajte „3-D Secure“.

Aktivaciju „3-D Secure-a“ napravite prvom online kupovinom u trgovini koja omogućava 3-D Secure. Postupak je vrlo jednostavan i brz, jer dobijete sve potrebne informacije i upute u posebnom prozoru. Detaljne upute o aktiviranju i korištenju pogledajte u dijelu Proces aktivacije „3-D Secure“.

Nakon aktivacije i prilikom svake naredne online kupovine na prodajnim mjestima koji omogućavaju „3-D Secure“, ovaj standard provjerava autentičnost vlasnika kartice. To se postiže tako da se svaki put provjeravaju podaci unešeni u prozor za verifikaciju sa podacima snimljenim u centru sigurnosti. Aktivacija i dalja upotreba je moguća samo ako su podaci pravilno unešeni. Više informacija pročitajte ispod.

Svi vaši podaci se sigurno prenose u šifriranom obliku i do njih ne mogu pristupiti neovlaštena lica.

Da biste aktivirali „3-D Secure“, neophodni su sljedeći lični podaci:

  • Datum rođenja
  • Zadnjih 8 brojeva Vašeg tekućeg računa (ID broj)
  • Nakon unosa ispravnih podataka, da bi koristili 3-D secure, trebate upisati:»Verified by Visa« ili »MasterCard« lozinku iLičnu poruku

Na temelju tih podataka vrši se poređenje sa podacima iz evidencije banke i provjerava identitet, te utvrđuje da li ste stvarni vlasnik NLB Visa ili MasterCard kartice, ili ovlašteni korisnik.

Lična poruka je dodatna sigurnosna karakteristika, namijenjena kontroli prisutnosti na licu mjesta i pruža dodatnu sigurnost pri online kupovini, sprečavajući online prevarante da vas preusmjere na krivotvorene web stranice i na taj način dobiju informacije o Vašoj kartici.

Ličnu poruku sami kreirate u procesu aktiviranja „3-D Secure-a“. Odabrana poruka će svaki put biti prikazana na naslovnoj strani. Kada unosite lozinku, provjerite da li je lična poruka identična onoj koju ste unijeli prilikom aktivacije. Ako nije ista, ne unosite tražene informacije i odmah zatvorite web pretraživač, jer je najvjerovatnije riječ o lažnoj web stranici.

Upotrebom lične poruke ćete uvijek biti sigurni da se nalazite na ispravnoj web stranici. Za pojašnjenja i dodatne informacije kada je prikazana pogrešna lična poruka, kontaktirajte: +387 35 259 259.

Ako ste već izvršili aktivaciju »3-D Secure-a« na web stranici odabranog trgovca koji omogućava upotrebu 3-D Secure-a, odaberite opciju „kreditna/debitna kartica“ i unesite potrebne informacije. Nakon potvrde unešenih podataka, otvorit će se novi prozor u koji trebate unijeti lozinku. Lozinku upišite samo u slučaju da se na ekranu prikaže ispravna lična poruka. Ukoliko je lozinka tačna, transakcija će biti odobrena i plaćanje će biti izvršeno.

Detaljni opis postupaka za aktivaciju „3-D Secure-a“ za Vaše NLB Visa i MasterCard platne kartice, pročitajte u dijelu Proces aktivacije 3-D Secure.

Upotreba „3-D Secure“ standarda za vlasnike NLB Visa i MasterCard kartica je besplatna.

U slučaju da prodajno mjesto omogućava „3-D Secure“, plaćanje sa Vašom karticom na tom prodajnom mjestu ne biste mogli izvršiti dok ne aktivirate „3-D Secure“.

»3-D Secure« morate aktivirati za svaku karticu posebno.

„3-D Secure“ možete aktivirati na svim osnovnim i dodatnim Visa i MasterCard platnim karticama, izdatim kod NLB Banke. Broj aktivacija za kartice nije ograničen. Lozinka i lična poruka će biti dodijeljeni za svaku karticu posebno.

Da bi bili sigurni od mogućih zloupotreba, lozinka mora biti unešena tačno kako ste je definisali prilikom aktivacije.
Ako ste zaboravili lozinku, ili je želite promijeniti, kliknite na link za promjenu lozinke koji se nalazi ispod polja za unos lozinke.
Novu lozinku dobijete tako da napravite ponovnu aktivaciju „3-D Secure-a“. Ukoliko ste aktivirali „3-D Secure“ za više kartica, provjerite da li unosite ispravnu lozinku za određenu karticu.

U slučaju kada je lozinka neispravno unešena, sistem zahtijeva ponovni unos lozinke. Ukoliko tri puta unesete neispravnu lozinku, potrebno je ponoviti proces aktivacije „3-D Secure-a“.

Lozinku je potrebno upisati samo kod online trgovaca koji omogućavaju „3-D Secure“. Ukoliko online trgovac ne koristi „3-D Secure“ sistem, plaćanje se vrši po uobičajenom postupku bez dodatnog unosa lozinke.

Podržani su svi noviji web pretraživači, ali iz sigurnosnih razloga, preporučujemo da koristite najnovije verzije pretraživača.

„3-D Secure“ možete koristiti na bilo kojem računaru koji ima pristup internetu, što predstavlja jednu od osnovnih prednosti.
Kada kupujete sa javnih računara, posebnu pažnju treba obratiti na sigurnost i privatnost, budući da su ovi računari najčešća meta prevaranata koji žele dobiti informacije o platnim karticama.

Za novoizdane kartice potrebno je ponovo aktivirati „3-D Secure“.

Nije potrebno ponovno aktiviranje „3-D Secure-a“ u ovom slučaju. Broj kartice nakon reizdavanja se ne mijenja. Lozinka za korištenje „3-D Secure-a“, kao i lična poruka ostaju isti.

Za više informacija, pozovite NLB Kontakt centar na broj 080 022 427