NLB Banka oslobađa penzionere starije od 65 godina od plaćanja naknade za otvaranje debitnih kartica i izradu novog PIN koda

17. Aprila 2020.


Poštovani klijenti,

U skladu sa novonastalom situacijom i mjerama prevencije širenja korona virusa i u cilju zaštite klijenata i zaposlenika, NLB Banka je donijela Odluku o oslobađanju od plaćanja naknade za otvaranje debitnih kartica i izradu novog PIN koda za penzionere starije od 65 godina.

U ovom periodu, penzioneri stariji od 65 godina kojima se u periodu od 06.04. do 10.05.2020. otvori debitna kartica su oslobođeni od plaćanja naknade za upisninu. Također, penzioneri stariji od 65 godina su oslobođeni plaćanja naknade za generisanje novog PIN koda u navedenom periodu.  NLB Banka upućuje molbu svim svojim klijentima da djeluju odgovorno prema sebi i drugima. Na ovaj način, posjedujući debitnu karticu, penzioneri će moći podizati svoje penzije na bankomatima i vršiti plaćanja na POS terminalima, a sve u cilju smanjenja odlazaka u poslovnice Banke i eksponiranju riziku od zaraze u toku vanrednog stanja.

Zajedno možemo prevazići sve izazove, ukoliko djelujemo odgovorno i poštujemo preventivne mjere. Ostanite svojim kućama, jer tamo su ljudi koji su vam najvažniji.

Na raspolaganju smo vam za sve što dolazi na društvenim mrežama, web stranici Banke, e-mailu info@nlb.ba i besplatnom telefonu 0800 22 427.

S poštovanjem,

Vaša NLB Banka

Za sve što dolazi